SI
Show menu

Javni razpis FŠO bo objavljen v petek, dne 17.10.2014

16. 10. 2014

Javna razpisa fundacije, in sicer  Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje

športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2015

in Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih

2015, 2016 in 2017, bosta po sklepu Sveta FŠO objavljena v petek, dne 17.10.2014

v razglasnem delu Uradnega lista RS in na spletnih straneh fundacije.