SI
Show menu

Sredstva Javnega razpisa 2015 so razdeljena

6. 5. 2015

Sredstva Javnega razpisa 2015 so razdeljena. Odločbe za področja vrhunskega športa (D1 in D2), neposredne potrebe vrhunskih športnikov (D5), gradnja športnih objektov (O) in založništvo (Z) so že bile odposlane vlagateljem kandidatur.

Odločbe za področja interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne dejavnosti (D3), drugi programi (D4) in raziskovanje in razvoj športa (RR) so v pripravi in bodo odposlane do konca meseca maja.

Po dokončnosti odločb sledi sklepanje pogodb o sofinanciranju, predvidoma v mesecu juniju.