SI
Show menu

Fundacija za šport s pripombami na nov predlog Zakona o športu

15. 2. 2016

(Sporočilo za medije)


Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS je na predlog novega Zakona o športu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport podala pripombe, usmerjene predvsem k ohranjanju avtonomnosti, ki fundacijo varuje pred posegi različnih dejavnikov in ji omogoča notranjo organizacijo, ki je potrebna za njeno delovanje in nemoteno sofinanciranje športnih organizacij.


V obrazložitvi predloga novega zakona je zapisano, da so viri financiranja enaki kot do zdaj, kar absolutno ne drži. Fundaciji za šport, 29. člen neposredno nalaga financiranje izbranega subjekta ter ga s tem postavlja v privilegiran položaj glede na ostale športne organizacije. V praksi to pomeni direkten poseg v finančno avtonomijo Fundacije za šport, ki programe in projekte sofinancira na podlagi strokovnih kriterijev in razpisov in kar bi bistveno zmanjšalo sofinanciranje ostalih športnih organizacij.


Fundacija za šport v skladu z javnim razpisom že od leta 1998 vsem športnim organizacijam ponuja možnost sofinanciranja programov, ki izpolnjujejo vnaprej določene in za vse prosilce enake kriterije. Vsakršen odmik od tega, bi pomenil odmik od avtonomnega in enakopravnega sofinanciranja vseh športnih kolektivov v RS na podlagi jasnih meril in kriterijev.


Fundacija za šport s svojim obstojem in delovanjem predstavlja izjemno pomembno, ponekod tudi ključno obliko sofinanciranja slovenskega športa, ki vodi v kakovostnejšo obliko organiziranja, delovanja in razvoja, zato je nujno potrebno, da je pri svojem delovanju avtonomna, v kar ne sme posegati noben zakonski predlog.


V kolikor je bilo to sporno določilo vneseno v zakon ob zavedanju, da Fundacija za šport razpolaga s svojimi sredstvi avtonomno in na podlagi notranjih pravil, bi moral zakonodajalec to v nadaljevanju določbe ustrezno dodati ali pa vsaj upoštevati v obrazložitvi predloga. Zato so na Fundaciji za sofinanciranje športnih organizacij v RS izrazili pričakovanje, da bodo njihove pripombe in predloge zakonodajalci ustrezno upoštevali in da predlog zakona ne bo grobo posegal v njihovo avtonomijo.


Kontaktne informacije:

01/236-25-22
info@fundacijazasport.org