SI
Show menu

Sredstva za tri področja že razdeljena

29. 2. 2016

Svet Fundacije za šport je v dobrih dveh mesecih od zaključka razpisa pregledal vse prejete vloge na področjih vrhunskega športa (D1), neposrednih potreb vrhunskih športnikov (D5) ter založništva (Z) in potrdil razdelitev 2.850.000 eurov za ta tri področja. Odločbe in pogodbe so že v pripravi in jih bodo prejemniki sredstev dobili v kratkem.

 

V teku je tudi razdelitev preostalih sredstev na področjih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (D2), interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne dejavnosti (D3), drugih programov (D4), gradnje športnih objektov (O) ter raziskovanja in razvoj športa (RR), ki bo dokončno predvidoma marca.

 

Fundacija za šport bo v letu 2016 tako razdelila 10 milijonov evrov. Ob zaključku razdelitev izjemno pomembnih sredstev za sofinanciranje slovenskega športa, bo Fundacija za šport, kot vselej, ustrezno obvestila slovensko javnost in vse podatke o namembnosti sredstev tudi javno objavila.