SI
Show menu

Fundacija za šport oddala pripombe na osnutek zakona o FŠO in FIHO

13. 4. 2016

V zadnjem obdobju je bil v javni razpravi nov osnutek Zakona o Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in o Fundaciji za financiranje športnih organizacij, ki je temeljni akt organiziranja Fundacije za šport.

 

Svet fundacije je na zadnji seji vsebinsko obravnaval osnutek predlaganega zakona ter sprejel sklep, da se aktivno vključi v javno obravnavo in je v roku podal vsebinske pripombe na osnutek zakona. Ključne pripombe sveta fundacije, ki jih je ta podal tekom medresorskega usklajevanja, namreč niso bile vključene v osnutek Zakona o FIHO in FŠO.

 

Pri Fundaciji za šport menimo, da morajo tovrstne sistemske spremembe sloneti na argumentaciji prednosti in slabosti obstoječega sistema. Opozoriti želimo na dejstvo, da predlog besedila vzpostavlja okoliščine, ki bodo dvignile stroške delovanja Fundacije za šport, ne pa pridobile dodatna sredstva, kar v še vedno zaostrenih ekonomskih, gospodarskih in družbenih razmerah, ostaja v športu najpomembnejši cilj. V Sloveniji na področju športa namreč ni bilo sprejetega domala nobenega ukrepa, ki bi ublažil posledice gospodarske in socialne krize, ki ima nedvomno pomembne in dolgoročne posledice tudi v športu.

 

Fundacija za šport je v zadnjih letih s hitro izvedenimi postopki delitve sredstev ter čimprejšnjimi izplačili sredstev, pomagala marsikateri športni organizaciji pred še večjimi finančnimi težavami, v primeru sprejetja novega zakona s takim besedilom pa bo teh sredstev, žal, manj.

 

V kolikor se bo postopek sprejema Zakona o FIHO in FŠO nadaljeval, Svet fundacije glede na poznavanje delovanja in organiziranosti Fundacije za šport predlaga spremembo 14. in 26. člena osnutka Zakona o FIHO in FŠO in sicer, da je mandat direktorja FŠO vezan na mandat sveta FŠO ter se tako imenuje šele po izteku tega, ter, da se upošteva zaposlitev za polovični in ne polni delovni čas.

 

Svet fundacije prav tako ocenjuje, da je nadomestitev zdajšnje Komisije za pritožbe z novo uvedenim Nadzornim odborom neprimerna, saj gre za dva povsem različna organa, ki imata pravno gledano tudi različne pristojnosti in kompetentnosti, tako da ju ni mogoče kar enostavno izenačiti in posledično enega organa nadomestiti z drugim.