SI
Show menu

Na javnem razpisu 2016 rekordno število prijavljenih programov

21. 4. 2016

Svet Fundacije za šport je pred dnevi končal z odločanjem o programih javnega razpisa 2016, prek katerega je fundacija razdelila 10 milijonov evrov.


Sredstva Fundacije za šport so za slovenska športna društva in organizacije izjemnega pomena, saj predstavljajo pomemben vir sofinanciranja vrhunskega športa, programov otrok in mladine, rekreacije ter ostalih področij, obenem pa pomaga pri zagotavljanju večje likvidnosti.

Prijavitelji so na razpis prijavili 1.308 programov, kar je največ doslej, v skupni vrednosti zaprošenih sredstev 34.622.090 EUR, medtem ko celotna vrednost programov znaša 114.178.179 EUR. Fundacija je razdelila 10.000.000 EUR, kar je zaradi manjših prihodkov od koncesij iger na srečo, temeljnega vira financiranja FŠO, pol milijona manj, kot v letu 2015.

 

Prikaz sofinanciranja po področjih:

 

Področje

Razpisana sredstva

Zaprošena sredstva

Količnik

Vrednost programov

D1

2.400.000

8.835.376

3,68

24.232.207

D2

2.250.000

5.964.738

2,65

14.652.200

D3

930.000

4.710.765

5,07

17.220.840

D4

120.000

1.094.217

9,12

3.464.088

D5

300.000

333.000

1,11

697.400

O

3.000.000

9.835.074

3,28

47.155.002

RR

850.000

2.873.197

3,38

4.684.997

Z

150.000

975.723

6,50

2.071.445

SKUPAJ

10.000.000

34.622.090

3,46

114.178.179


Področja: D1 = Dejavnosti vrhunskega športa, D2 = Dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, D3 = Dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in rekreacijo, D4 = Informiranje ljudi o rekreaciji, promocija športno-rekreativnih dejavnosti, muzejska športna dejavnost, D5 = Neposredne potrebe vrhunskih športnikov, O = Gradnja športnih objektov, RR = Raziskovanje in razvoj, Z = Založništvo.

 

Fundacija za šport je potrdila sofinanciranje kar 607 programov, največ na področju športne vzgoje otrok in mladine, študentov in rekreacije (187), na katerem je bilo tudi največ prijav. V zgodovini fundacije je bilo več potrjenih projektov zgolj lani in sicer osem, medtem ko je v primerjavi z letom 2014 ta številka večja za skoraj 10%.

 

Prikaz sofinanciranja po področjih:

 

Področje

Sofinancirani programi

Zaprošeni programi

D1

76

116

D2

80

100

D3

187

426

D4

50

107

D5

3

4

O

91

295

RR

61

131

Z

59

129

SKUPAJ

607

1.308

 

Razporeditev sredstev po posameznih programih in za posamezne organizacije bo javno objavljena po pravnomočnosti odločb. V teh dneh v pisarni FŠO poteka pripravljanje odločb za programe D3, D4, O in RR, medtem, ko so za ostale programe odločbe že vročene, z večino prejemnikov sredstev pa tudi že sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

 

Katja Koren, predsednica sveta Fundacije za šport:

"Na Fundacijo za šport smo letos prejeli rekordno število prijav programov, kar pomeni, da se športne organizacije vedno bolj zavedajo njenega pomena za delovanje slovenskega športa in njeno podporo pri sofinanciranju, zaradi česar je bila pred 18 leti tudi ustanovljena. V zadnjem času, ko se organizacije ubadajo s pomanjkanjem sredstev, je fundacija tista, ki večkrat prispeva pomemben delež v proračunih, predvsem pa mnogokrat pomaga tudi pri težavah z likvidnostjo. Žal se višina prejetih koncesijskih dajatev v zadnjem obdobju vsako leto zmanjšuje, zato je sredstev manj, kot bi si želeli. Prek javnega razpisa za leto 2016 smo tako razdelili 10 milijonov evrov 607 projektom ali objektom, organizacije pa bodo odločbe, če jih še niso, prejeli predvidoma do konca maja."


Poleg odločanja za sredstva javnega razpisa 2016 je svet fundacije v prvih mesecih leta razpravljal tudi o predlogih novega zakona o športu ter zakona o Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in o Fundaciji za financiranje športnih organizacij, ki je temeljni akt organiziranja Fundacije za šport, na katera je tekom javne razprave podal pripombe, za katere upa, da jih bodo pristojni organi upošteval. Pripombe so objavljene tudi na spletni strani www.fundacijazasport.org.