SI
Show menu

Razdelitev sredstev razpisa za leto 2017 gre h koncu

7. 4. 2017
Fundacija za šport je s prejemniki sredstev na področju dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc (D1) in dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - programi reprezentanc (D2) že sklenila pogodbe o sofinanciranju za leto 2017. Rezultati za ti dve področji so že objavljeni na spletni strani Fundacije za šport in sicer za D1 tukaj, za D2 pa tukaj.

Za področje neposrednih potreb vrhunskih športnikov (D5) so bile vlagateljem kandidatur odločbe že vročene, sledi pa sklepanje pogodb s prejemniki sredstev. Rezultati razpisa tukaj.

Za področja dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3), drugi programi (D4), dejavnosti na področju založništva v športu (Z), se odločbe pričnejo odpošiljati z mesecem aprilom.

V teku je tudi zaključek razdeljevanja sredstev na področjih gradnje športnih objektov (O) ter raziskovanja in razvoja športa (RR), ki bo zaključeno v prvi polovici meseca aprila, nato pa sledi priprava in odpošiljanje odločb. 

Fundacija za šport bo v letu 2017 tako razdelila 8 milijonov evrov. Ob zaključku razdelitev izjemno pomembnih sredstev za sofinanciranje slovenskega športa, bo Fundacija za šport, kot vselej, ustrezno obvestila slovensko javnost in vse podatke o namembnosti sredstev tudi javno objavila na spletni strani fundacije po dokončnosti odločb.