SI
Show menu

Vabilo na volitve za člane Sveta Fundacije za šport

14. 9. 2017
Strokovni svet Republike Slovenije za šport objavlja obvestilo glede izbora predlogov za člane Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

V pripetem dokumentu lahko najdete vse kandidate za člane Sveta Fundacije za naslednji mandat ter pooblastilo za volitve.

Volitve bodo potekale v četrtek, 21. septembra 2017, v sejni sobi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, Ljubljana) po naslednjem časovnem razporedu:

- nacionalne športne zveze s področja individualnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger, izvolijo svoje člane med 9.00 in 9.30,
- nacionalne športne zveze s področja kolektivnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger, izvolijo svoja člana med 9.00 in 9.30,
- nacionalne športne zveze, katerih področje delovanja je pretežno športna rekreacija, izvolijo svoja člana med 10.00 in 10.30,
- nacionalne športne zveze, katerih športne panoge niso na rednem programu olimpijskih iger, nacionalne športne zveze v miselnih športih in nacionalna športa zveza s področja športa invalidov izvolijo svoja člana med 11.00 in 11.30,
- občinske športne zveze iz vzhodne Slovenije izvolijo svojega člana med 10.00 in 10.30,
- občinske športne zveze iz zahodne Slovenije izvolijo svojega člana med 10.00 in 10.30,
- športniki izvolijo svojega člana med 13.00 in 13.45 ter
- športni trenerji in drugi športni strokovnjaki izvolijo svojega člana med 13.00 in 13.45.