SI
Show menu

Predviden termin za Javni razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS za leto 2018

18. 10. 2017
Fundacija za šport je skladno z določili Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za šport, ki je po zakonu prenehal veljati dne 24. 6.2 017, vsa leta od ustanovitve dalje, javni razpis za prihodnje leto v Uradnem listu RS in na spletnih straneh fundacije objavljala najkasneje do 15. oktobra tekočega leta

Zaradi uveljavitve novega Zakona o športu je prišlo do zapletene situacije, saj fundacija za objavo javnega razpisa potrebuje ustrezno pravno podlago oz. veljaven pravilnik. Star je po zakonu prenehal veljati, novega pa fundacija še nima. 

Fundacija je sicer že v zaključni fazi priprave besedila novega pravilnika, ki bo usklajen tako z Zakonom o športu, kot z Resolucijo o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014 - 2023 ter bo predložen v postopek pridobitve soglasja državnega zbora. Navkljub vsemu pa zaradi dolgotrajnega postopka sprejemanja, objava ne bo možna pred koncem novembra oz. decembra 2017.