SI
Show menu

Aleš Remih nov predsednik sveta Fundacije za šport

5. 1. 2018
Skladno z 10. členom Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije je 16 članov sveta fundacije imenoval Državni zbor RS in sicer s Sklepom o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, št. 412-05/17-9/17 z dne 14. 12. 2017, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 72/2017, enega člana sveta fundacije pa je imenovala Vlada RS.

Za predsednika Sveta Fundacije za šport so člani izvolili Aleša Remiha, ki je tudi poslovodni organ fundacije. Podpredsednica je FŠO je postala Barbara Kürner Čad, imenovali pa so tudi nosilce delovnih teles, medtem ko bodo druge člane določili na seji naslednji teden. Skupino za tekmovalni šport bo vodila Katja Koren Miklavec, prejšnja predsednica sveta FŠO in bronasta na olimpijskih igrah leta 1994 v Lillehammerju. Matej Sitar bo vodil skupino za športno rekreacijo, športne prireditve in promocijo, Martin Steiner skupino za raziskave in razvoj, za družbeno odgovornost nekdanji boksarski šampion Dejan Zavec, za objekte pa Andrej Cevc.

Člani Sveta fundacije so:
 • na predlog Združenja občin Slovenije 1 član: Dejan Zavec,
 • na predlog Skupnosti občin Slovenije 1 član: mag. Katja Koren Miklavec,
 • na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport 14 članov, od tega 10 na predlog nacionalnih športnih zvez, 2 na predlog občinskih športnih zvez, 1 na predlog športnikov in 1 na predlog športnih trenerjev in drugih športnih strokovnjakov, in sicer:
 • Bojan Bučar,
 • Andrej Cevc,
 • Rok Drakšič,
 • mag. Lovrencij Galuf,
 • Fiona Johnson Kocjančič,
 • Miroslav Jurjavčič,
 • Gregor Krušič,
 • Barbara Kürner Čad,
 • Franc Očko,
 • Gregor Pečovnik,
 • Aleš Remih,
 • Matej Sitar,
 • Martin Steiner,
 • Daniel Videtič.
Vlada RS je imenovala 1 člana sveta fundacije, in sicer:
 • na predlog ministrstva, pristojnega za finance je bil imenovan: Tomislav Malnarič.