SI
Show menu

Izjava Fundacije za šport glede predlagane novele Zakona o igrah na srečo

25. 1. 2018
Svet Fundacije za šport soglasno podpira predlagano novelo Zakona o igrah na srečo, v kolikor bo to prineslo več sredstev za slovenski šport.

Svet Fundacije za šport (FŠO) je na svoj izredni seji, ki je potekala v četrtek, 25. 1. 2018, obravnaval predlog novele Zakona o igrah na srečo. Glede na to, da so Fundaciji za šport prihodki iz naslova koncesijskih dajatev v zadnjih petih letih znatno upadli, je Svet fundacije po razpravi sprejel sklep, da predlagano novelo Zakona o igrah na srečo soglasno podpre, v kolikor bo njeno sprejetje pomenilo pridobivanje novih prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev za FŠO in posledično za slovenski šport.

Država je Fundacijo za šport ustanovila z namenom upravljanja s sredstvi, pridobljenimi iz koncesijskih dajatev, ki so namenjene za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Pri tem največji delež predstavljajo dajatve Loterije Slovenije in Športne Loterije, Zakon o igrah na srečo pa določa, da si FŠO delež koncesijskih dajatev deli s Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Delitev poteka po naslednjem ključu:
- pri koncesijskih dajatvah od Loterije Slovenije FŠO prejme 20 % delež, FIHO pa 80 % delež;
- pri koncesijskih dajatvah Športne Loterije pa velja obratno - FŠO prejme 80 % delež, FIHO pa 20 %. 

V zadnjih petih letih se je delež skupnih koncesijskih dajatev, ki jih je od obeh loterij in drugih ponudnikov iger na srečo prejela Fundacija za šport, znatno zmanjšal in sicer iz 11.342,015,98 EUR- v letu 2012 na 7.882.321,98 EUR v letu 2017.

V navedenem obdobju je FŠO na podlagi koncesijskih dajatev Loterije Slovenije skupno prejela 24.119.282,95 EUR (to je 20 % celotnih dajatev Loterije Slovenije), na podlagi koncesijskih dajatev Športne Loterije pa 23.641.945,33 EUR (to je 80 % celotnih dajatev Športne Loterije).