SI
Show menu

Fundacija za šport praznuje 20 uspešnih let

21. 12. 2018
Ob 20-letnici obstoja Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je v Ljubljani potekala slavnostna seja sveta FŠO, na kateri so se zbrali vsi nekdanji predsedniki (Tone Vogrinec, Bogdan Gabrovec, dr. Peter Kukovica in mag. Katja Koren Miklavec), člani sveta fundacije in drugi gostje, ki so počastili ta lep jubilej.

Predsednik sveta Fundacije za šport Aleš Remih se je na seji zahvalil vsem nekdanjim predsednikom ter zdajšnjim in nekdanjim članom sveta za dozdajšnje odlično delo in vodenje organizacije, ki se zavzema za pridobitev čim več sredstev, s katerimi kakovostno sofinancira štiri pomembne dele športa: športne dejavnosti od vrhunskega športa do športa otrok in mladine, raziskovanje in razvoj športa, založništva v športu in športne objekte. Nekdanjim predsednikom je za svoje prizadevanje po čim večjem financiranju slovenskega športa prek fundacije razdelil tudi posebna priznanja.

V dvajsetih letih delovanja je fundacija za svoje programe razpisala prek 168 milijonov evrov, od tega prek 102 milijona za programe dejavnosti, raziskav in založništva, za izboljšavo športnih objektov, sofinancirala je namreč kar 1.715 investicij, pa 66.572.716 EUR.

Fundacija za šport je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi fundacije, ki ga je 29. januarju 1998 sprejel Državni zbor RS. 9. marca 1998 je potekala prva konstitutivna seja sveta, od desetega aprila dalje istega leta, pa so začela na račun prihajati prva sredstva od iger na srečo, namenjena financiranju športnih organizacij. 

Na delovanje fundacije so v vseh letih obstoja vplivali različni zunanji dejavniki, velikokrat pa se je z menjavo oblasti v državi zamenjal tudi svet fundacije. Zadnji takšen dejavnik, ki je zelo močno vplival na delovanje fundacije, je sprejetje dodatnega 10% davka na srečke, ki ga je država sprejela leta 2013. Zaradi uvedbe tega davka so se zmanjšali prilivi koncesijskih dajatev, posledično pa se je s tem znižala količina denarja za slovenski šport. Od leta 2013 pa do leta 2017 je bilo zaradi uvedbe tega davka za cca. 9.000.000 eurov manj prihodkov. Vsako leto od takrat, pa do leta 2018 pa tudi manj razpisanih sredstev.

Fundacija za šport je ves čas svojega delovanja tudi 10% lastnica Loterije Slovenije d.d., ki poleg Športne Loterije d.d. vsako leto prispeva največji delež vseh koncesijskih dajatev.  

Aleš Remih, predsednik sveta Fundacije za šport:

"Fundacija za šport je v dvajsetih letih delovanja na področju slovenskega športa pustila velik pečat in je eden glavnih stebrov financiranja športa nasploh. Država je z ustanovitvijo fundacije naredila zelo dobro potezo in s tem omogočila lažje funkcioniranje športnih organizacij, kar se še posebej pozna pri nacionalni športnih zvezah oziroma vrhunskem športu, saj prva sredstva fundacija za to področje nakazuje vsako leto do konca marca. Ob tem lepem jubileju se za vso opravljeno delo, ki ga ni bilo in še ga vedno ni malo, zahvaljujem vsem predsednikom, ki so do zdaj vodili fundacijo ter vsem nekdanjim in zdajšnjim članom sveta. Prav tako se za sodelovanje pri delovanju fundacije v vsem tem obdobju zahvaljujem Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in naši krovni organizaciji, Olimpijskem komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez, enako pa tudi vsem koncesionarjem od katerih fundacija pridobiva sredstva. Še posebej bi tu izpostavil Loterijo Slovenijo d.d. in Športno loterijo d.d., ki vsako leto prispevata največ."