SI
Show menu

V letu 2019 prek Fundacije za šport razdeljenih 10% več sredstev

5. 4. 2019
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Slovenije je objavila rezultate razpisa za leto 2019, ki so nekoliko bolj spodbudni za slovenski šport. V primerjavi z lanskim razpisom je namreč razdeljenih 10% več sredstev.

V letošnjem letu je Fundacija za šport razdelila 7.700.000 EUR, od tega 1.848.000 EUR za vrhunski šport, 1.837.000 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 682.700 EUR za šport za vse, 1.925.000 EUR za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi ter ostalo za različna področja sofinanciranja. 

Na razpisu 2019 so športne organizacije zaprosile za 30.903.732 EUR sredstev prek 1.040 programov, od katerih jih bo Fundacija sofinancirala 621. Na področju objektov 83 od 225, od tega 24 velikih ter 54 malih. Največji prejemniki sredstev javnega razpisa 2019 na področju tekmovalnega športa so smučarska (466.201 EUR), košarkarska (217.800 EUR), kajakaška (207.920 EUR), rokometna (201.371 EUR) ter Odbojkarska zveza Slovenije (179.593 EUR).

Fundacija za šport je prva sredstva za vrhunski šport organizacijam, ki so izpolnjevale pogoje, namenila že 20. marca. S tem ostaja eden glavnih stebrov financiranja slovenskega športa in je tudi letos prepotrebna sredstva za delovanje nakazala prva.

Kljub dvigu razdeljenih sredstev se še vedno pozna vpliv 10% davka na igre na srečo, ki ga je Vlada RS uvedla leta 2013. Predsednik Sveta FŠO Aleš Remih je na novinarski konferenci izrazil upanje, da bo zdajšnja vlada z ukinitvijo tega davka pomagala slovenskemu športu ter se ob tem zahvalil vsem Slovencem, ki igrajo igre Loterije Slovenije in Športne loterije. FŠO sredstva namreč zagotavlja iz koncesijskih dajatev, katerih največjih delež prispevata obe loteriji, dajatve pa so v slovenski šport namenjene tudi v primerih, ko igra ni dobitna.
Področje sofinanciranja Razpisana sredstva Zaprošena sredstva Število prijavljenih programov Število sofinanciranih programov
(v €) (v €)
Vrhunski šport (D1) 1.848.000 8.364.036 109 72
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (D2) 1.837.000 5.376.208 93 80
Šport za vse (D3) 682.000 2.727.769 247 139
Športne prireditve in promocija športa (D4) 462.000 1.727.320 202 145
Statusne pravice športnikov in strokovna podpora programom (D5) 682.700 2.882.065 31 18
Družbena in okoljska odgovornost v športu (D6) 66.000 70.000 3 3
Gradnja športnih objektov in površin za šport v naravi za 2019-2021 (O) 1.925.000 8.665.314 225 83
Znanstveno in strokovno raziskovalna dejavnost v športu ter drugi projekti za razvoj športa (RR) 69.300 253.000 25 22
Informacijska in komunikacijska tehnologija na področju športa (IKT) 45.600 380.430 37 17
Založništvo v športu (Z) 82.400 457.590 68 42
SKUPAJ 7.700.000 30.903.732 1.040 621