SI
Show menu

Obvestilo o priporočeni oddaji vlog na javna razpisa fundacije v ponedeljek, 11. 11. 2019

9. 11. 2019
V zvezi z napovedano stavko Sindikata poštnih delavcev 11. 11. 2019, torej na dan, ki sovpada z rokom za oddajo pisnih vlog na Javni razpis FŠO za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020 ter na Javni razpis FŠO za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih  2020, 2021 in 2022, vas obveščamo, da je Pošta Slovenije pisarno FŠO seznanila, da bo poskrbela za primerno organizacijo dela tudi v času stavke in izvedla vse potrebne aktivnosti za minimiziranje njenega vpliva na poslovanje strank ter uporabnikov storitev. V skladu z Zakonom o poštnih storitvah in Zakonom o stavki bo Pošta Slovenije tudi med stavko zagotavljala predpisan minimalni obseg poštnih storitev. 

Skladno z zakonskimi določili in dogovorom s sindikatom bodo delavci Pošte Slovenije, ki sodelujejo v stavki, v tem času izvajali določen obseg poštnih storitev, med katerimi so tudi:

Sprejem usmerjanje, prevoz in dostava vseh pisemskih pošiljk v notranjem prometu do 2 kg (navadnih  in knjiženih), ki se nanaša na:

 • standardno pismo (znamka s črkovno oznako A),
 • navadno pismo, 
 • dopisnico (znamka s črkovno oznako B),
 • tiskovino,
 • tiskovino - katalog + e-doplačilno,
 • priporočeno pismo (brez in s storitvijo),
 • vrednostno pismo (brez in s storitvijo), tudi vrednostna pisma do 10 kg,
 • pošiljko za slepe in slabovidne,
 • poslovno pismo,
 • prednostno pismo,
 • poslovno vrednostno pismo,
 • BS priporočeno pismo (S, M, L),
 • pismo v upravnem postopku,
 • pismo v pravdnem postopku (osebno in posredno),
 • pismo v kazenskem postopku (osebno in posredno),
 • ZSReg/ZFPPIPP pismo,
 • priporočeno pismo za dostavo v hišni predalčnik,
 • naslovljeno publikacijo,
 • naslovljeno direktno pošto,
 • poslovni odgovor,
 • dostop do omrežja (1., 2., 3. dostop - standardno in navadno pismo).

Navedeno pomeni, da bodo prijavitelji na javna razpisa fundacije v ponedeljek, 11. 11. 2019, lahko na Pošti Slovenije oddajali svoje vloge in sicer kot priporočene pisemske pošiljke.