SI
Show menu

Fundacija za šport že maja razdelila sredstva

15. 7. 2020
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Slovenije je objavila rezultate razpisa za leto 2020. Zadnja sredstva so bila razdeljena že sredi maja.

V letošnjem letu je Fundacija za šport razdelila 8.500.000 EUR, od tega 2.039,806 EUR za vrhunski šport, 2.027.604 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 752.940 EUR za šport za vse, 2.125.000 EUR za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi ter ostalo za različna področja sofinanciranja.

Kot je bilo znano že poprej, so športne organizacije konec leta 2019 v razpisanem roku oddale 1099 vlog. Zaprosile so za 32 milijonov evrov sredstev, pri čemer se jih je za 23,8 milijonov nanašalo na programe, ostalo pa za objekte. FŠO bo v letu 2020 sofinanciral 661 prijavljenih projektov. Največji prejemniki sredstev javnega razpisa 2020 za tekmovalni šport so smučarska (523.790,94 EUR), košarkarska (271.751,63 EUR), rokometna (260.676,81 EUR), kajakaška (244.901,59 EUR) ter Planinska zveza Slovenije (238.429,21 EUR).

FŠO je prva sredstva za vrhunski šport organizacijam, ki so izpolnjevale pogoje, namenil že konec marca. S tem ostaja eden glavnih stebrov financiranja slovenskega športa in je tudi tokrat prepotrebna sredstva za delovanje nakazal prvi. Letos so bila ta športnim organizacijam zaradi pandemije koronavirusa, ki je ohromilo športno dogajanje, še toliko bolj potrebna. Preostala sredstva znotraj ostalih področij razpisa so bila razdeljena 14. maja. 

Kljub dvigu razdeljenih sredstev se še vedno pozna vpliv 10-odstotnega davka na igre na srečo, ki ga je Vlada RS uvedla leta 2013. Predsednik Sveta FŠO Aleš Remih upa, da bo zdajšnja vlada z ukinitvijo tega davka pomagala slovenskemu športu ter se ob tem zahvaljuje vsem Slovencem, ki igrajo igre Loterije Slovenije in Športne loterije. FŠO sredstva namreč zagotavlja iz koncesijskih dajatev, katerih največjih delež prispevata obe loteriji, dajatve pa so v slovenski šport namenjene tudi v primerih, ko igra ni dobitna.

Področje sofinanciranja Razpisana sredstva Zaprošena sredstva Število prijavljenih programov Število sofinanciranih programov
(v €) (v €)
Vrhunski šport (D1) 2.039.806 8.744.166 98 64
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (D2) 2.027.604 6.001.443 96 85
Šport za vse (D3) 752.940 3.135.697 269 143
Športne prireditve in promocija športa (D4) 510.000 1.855.317 231 181
Statusne pravice športnikov in strokovna podpora programom (D5) 731.399 2.707.762 24 21
Družbena in okoljska odgovornost v športu (D6) 73.100 75.000 3 3
Gradnja športnih objektov in površin za šport v naravi za 2020-2022 (O) 2.125.000 8.275.515 243 78
Znanstveno in strokovno raziskovalna dejavnost v športu ter drugi projekti za razvoj športa (RR) 149.214 915.859 76 54
Založništvo v športu (Z) 90.937 432.891 59 32
SKUPAJ 8.500.000 23.868.135 1099 661