SI
Show menu

FŠO prejela za več kot 36 milijonov prošenj športnih organizacij, na voljo le 9,5 milijona

28. 12. 2020
Fundacija za šport (FŠO) bo v letu 2021 za slovenski šport namenila 9,5 milijona evrov, kar znaša okrog enajst odstotkov več kot v letu poprej. Športne organizacije so sicer v podaljšanem razpisnem roku zaprosile za kar 36,6 milijonov evrov sredstev. Prva sredstva bo FŠO razdelil za tekmovalni šport in sicer že v začetku naslednjega leta.

V okviru javnega razpisa za leto 2021 je na FŠO prispelo 1.222 vlog, kar je 123 vlog več, kot za leto 2020. Vlagatelji so skupaj zaprosili za 36,6 milijonov evrov sredstev, od tega 25,5 milijonov evrov za programe, ostalo pa za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi.

Tako kot vsa zadnja leta bodo razpisana sredstva za leto 2021 najprej prejele nacionalne športne zveze za tekmovalni šport. To se bo predvidoma zgodilo že februarja. Nato bo sledila razdelitev razpisanih sredstev za programe športne rekreacije, športnih prireditev in promocije športa, razvojne dejavnosti v športu in publikacij v športu, investicij v športne objekte ... 

Razlika med zaprošenimi in razpisanimi sredstvi FŠO je zelo velika, kar 27,1 milijona evrov. "Temu smo priča vsako leto. Poleg tega je tako velika razlika tudi pomemben podatek, da je za šport pri nas potrebnih več sistemskih sredstev, kot jih je dejansko na voljo," je pojasnil predsednik FŠO Aleš Remih. Poudaril je tudi, da je bilo leto 2020 tudi na fundaciji zaznamovano z vplivom korona virusa. Zahvalil se je vsem članom sveta FŠO in strokovno administrativni službi, da so kljub oteženim pogojem dela, svoje delo tudi v tem obdobju opravljali zelo profesionalno in s tem pripomogli, da so bila sredstva športnim organizacijam, kljub težki situaciji, pravočasno razdeljena. Prepričan je, da bo tako tudi pri razpisu za leto 2021.

Fundacija za šport, ki jo je leta 1998 ustanovil Državni zbor Republike Slovenije, sredstva pridobiva iz koncesijskih dajatev iz iger na srečo, pri čemer sta glavna koncesionarja Loterija Slovenije d.d. in Športna loterija d.d.. FŠO od prve prejme 20 odstotkov koncesijskih dajatev, od slednje pa 80 odstotkov.
Področje Razpisana sredstva od FŠO (EUR) Zaprošena sredstva od FŠO (EUR) Količnik: zaprošeno / razpisano Št. programov (2021) Št. programov (2020)
D1 2.279.784 8.743.810 3,84 98 98
D2 2.266.146 6.229.952 2,75 95 96
D3 841.520 3.141.928 3,73 281 269
D4 570.000 2.060.203 3,61 254 231
D5 817.428 3.264.773 3,99 32 24
D6 81.700 85.000 1,04 3 3
O 2.375.000 11.203.115 4,72 259 243
RR 166.787 1.372.053 8,23 123 76
Z 101.636 551.284 5,42 77 59
skupaj 9.500.001 36.652.118 3,86 1.222 1.099
brez objektov 2021 7.125.001 25.449.003 3,57