SI
Show menu

OBVESTILO – dne 1.2.2021 se izteče rok za predložitev veljavnih gradbenih dovoljenj za prijavljene investicije

OBVESTILO – dne 1.2.2021 se izteče rok za predložitev veljavnih gradbenih dovoljenj za prijavljene investicije, 19. 1. 2021

Fundacija za šport obvešča vse prijavitelje na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023, objavljen v uradnem listu RS, št. 145/20 z dne 16.10.2020 (v nadaljevanju: javni razpis fundacije), ki morajo upoštevajoč veljavno gradbeno zakonodajo, skladno z določilom tretjega odstavka 2. točke javnega razpisa fundacije,  za prijavljeno investicijo Fundaciji za šport predložiti veljavno gradbeno dovoljenje, da se rok za predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja, glede na to da  je dne 31.1.2021 nedelja, izteče v ponedeljek, dne 1.2.2021.

V tretjem odstavku 2. točke javnega razpisa fundacije, z naslovom »Pogoji in merila sofinanciranja«, ki ima pravno podlago v 3. odstavku 24. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/17)  je namreč določeno: »Če je za novogradnjo ali posodabljanje športnega objekta potrebno gradbeno dovoljenje, mora kandidat do 31.1. v letu, na katerega se nanaša javni razpis, predložiti veljavno gradbeno dovoljenje.«

Hkrati je Fundacija  za šport seznanjena z dejstvom, da imajo posamezni prijavitelji v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj za investicije, prijavljene na javni razpis fundacije, probleme s pravočasno pridobitvijo le-teh, in sicer zaradi izrednih razmer oz. zaradi posledic epidemije Covid-19.

Prijavitelje, ki morajo skladno z določilom tretjega odstavka 2. točke javnega razpisa fundacije,  za prijavljeno investicijo svojo vlogo na citirani javni razpis dopolniti z veljavnim gradbenim dovoljenjem, obveščamo da lahko najkasneje do izteka roka za predložitev gradbenega dovoljenja, tj. do 1.2.2021, na Fundacijo za šport pošljejo obrazloženo prošnjo za podaljšanje roka za predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja. Prošnja mora biti konkretno obrazložena, predloži naj se tudi dokaze, ki izkazujejo, da upravni organ zaradi določenih razlogov, vezanih na omejitve poslovanja, ni mogel pravočasno zaključiti  postopka oz. se je postopek zaradi tega  časovno  zavlekel.  Prijavitelj mora prošnjo za podaljšanje roka za predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja poslat na naslov Fundacije za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, in sicer s priporočeno pošto.

Upoštevajoč dejstvo, da so v drugem valu epidemije Covid-19 tako sodišča kot upravni organi v vsem času  poslovali v celotnem obsegu, vendar upoštevajoč omejitve Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), bo Fundacija za šport vsako pravočasno prejeto prošnjo za podaljšanje roka za predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja obravnavala individualno, saj je od vsakega posameznega primera odvisno, ali je zaradi omejitve poslovanja upravnega organa iz razlogov ZZUSUDJZ prišlo do zamika pri  izdaji gradbenega dovoljenja.