SI
Show menu

FŠO prejela za skoraj 34 milijonov prošenj športnih organizacij, na voljo le 10 milijonov

24. 1. 2022
Fundacija za šport (FŠO) bo v letu 2022 za slovenski šport namenila 10 milijonov evrov, kar znaša okrog pet odstotkov več kot v preteklem letu. Športne organizacije so sicer v razpisnem roku zaprosile za kar 33,9 milijonov evrov sredstev. Prva sredstva bo FŠO razdelila za tekmovalni šport, in sicer v mesecu februarju.

V okviru javnega razpisa za leto 2022 je na FŠO prispelo skupaj 1.063 vlog, kar je nekaj vlog manj, kot jih je FŠO prejela  na javni razpis za leto 2021. Vlagatelji so letos skupaj zaprosili za 33,9 milijonov evrov sredstev, od tega  25,8 milijonov evrov za programe, ostalo pa za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi.

Tako kot vsa zadnja leta bodo razpisana sredstva za leto 2022 najprej prejele nacionalne športne zveze za tekmovalni šport, in sicer predvidoma v mesecu februarju 2022. Nato bo sledila razdelitev razpisanih sredstev za programe športne rekreacije, športnih prireditev in promocije športa, razvojne dejavnosti v športu in publikacij v športu, investicij v športne objekte,... 

Fundacija za šport, ki jo je leta 1998 ustanovil Državni zbor RS, sredstva pridobiva iz koncesijskih dajatev iz iger na srečo, pri čemer sta glavna koncesionarja Loterija Slovenije d.d. in Športna loterija d.d. 

Prav zaradi tega je predsednik sveta FŠO Aleš Remih izpostavil: "V tem mesecu se v Državnem zboru RS odloča o sprejetju novele Zakona o igrah na srečo. Prav zaradi dejstva, da predstavlja delež Loterije Slovenije d.d. in Športne Loterije d.d. vsako leto okoli 90% vseh koncesijskih dajatev, lahko eventuelne spremembe zakonodaje na tem področju zelo negativno vplivajo na delovanje fundacije v prihodnosti, posledično pa tudi na delovanje različnih športnih organizacij. V kolikor bo vpliv sprememb negativen, bo najbolj prizadet tekmovalni oz. vrhunski šport.  Zadnja sprememba na tem zakonodajnem področju se je zgodila leta 2013, ko je bil v Državnem zboru RS sprejet dodaten 10% davek na srečke. Ta odločitev še danes pušča posledice na delovanje športnih organizacij, saj je Fundacija za šport, ki je eden glavnih stebrov sofinanciranja športa v Republiki Sloveniji,  od takrat dalje bila s sprejetjem tega davka prikrajšana za več kot 16 MIO eurov, ki bi bili drugače preko razpisov fundacije namenjeni slovenskemu športu."

Področje Razpisana sredstva od FŠO (€) Zaprošeno sredstva od FŠO (€) Količnik: zaprošeno / razpisana Št. programov (2022) Št. programov(2021)
D1 2.166.480 9.309.866 4,30 94 98
D2 2.647.920 6.702.845 2,53 92 95
D3 821.280 2.816.263 3,43 243 281
D4 550.000 2.105.231 3,83 247 254
D5 802.500 3.220.801 4,01 22 32
D6 76.000 80.000 1,05 2 3
D7 28.320 106.700 3,77 11 0
D8 200.000 200.000 1,00 1 0
O 2.440.000 8.136.280 3,33 228 259
RR 191.300 911.433 4,76 78 123
Z 76.200 347.961 4,57 45 77
skupaj 10.000.000 33.937.380 3,39 1.063 1.222
brez objektov 2022 7.560.000 25.801.100 3,41