SI
Show menu

FŠO panožnim športnim zvezam že nakazal več kot milijon evrov

21. 4. 2022

Fundacija za šport (FŠO) je na seji Sveta fundacije v preteklem tednu razdelila del sredstev, ki so bila na voljo z javnim razpisom za leto 2022. Za slovenski šport je bilo v slednjem na voljo 10 milijonov evrov.

 

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je pred velikonočnimi prazniki razdelila več kot polovico sredstev. Za področja tekmovalnega športa (s podpodročjema vrhunskega športa -  D1 ter športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – D2), družbene in okoljske odgovornosti v športu, organiziranosti v športu ter športnih prireditev in promocije športa je bilo razdeljenih 5,5 milijonov evrov. Ob tem je bilo za programe nacionalnih panožnih športnih zvez (D1 in D2) že izplačanih več kot milijon evrov.

 

Športne organizacije so sicer v razpisnem roku s 1.063 vlogami zaprosile za kar 33,9 milijonov evrov sredstev. Večina, 25,8 milijonov evrov se je z vlogami nanašala za programe, ostalo pa za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi.

 

"Vesel sem, da smo iz razpoložljivih sredstev prve dele plačil nacionalnim zvezam za področje vrhunskega športa za leto 2022 že nakazali," je povedal predsednik Sveta Fundacije za šport Aleš Remih in obenem dodal: "Finančna malha Fundacije za šport se je tudi za leto 2022 nekoliko okrepila, a je še vedno mnogo premajhna, da bi pokrila vsaj večji del zaprošenih sredstev. Kljub temu fundacija še naprej dokazuje, da je država z njeno ustanovijo pred dobrimi 20 leti sprejela za šport zelo pomembno in dobro odločitev, saj je od takrat naprej eden glavnih stebrov financiranja slovenskega športa."

 

Fundacija za šport, ki jo je leta 1998 ustanovil Državni zbor Republike Slovenije, sredstva pridobiva iz koncesijskih dajatev iz iger na srečo, pri čemer sta glavna koncesionarja Loterija Slovenije d.d. in Športna loterija d.d.. FŠO od prve prejme 20 odstotkov koncesijskih dajatev, od slednje pa 80 odstotkov.