SI
Show menu

Športne organizacije zaprosile za več kot 65 milijonov evrov sredstev, FŠO ima na voljo le 11 milijonov

1. 12. 2022
Fundacija za šport (FŠO) tudi v letu 2023 ostaja eden najpomembnejših stebrov financiranja slovenskega športa. Zanj bo namenila 11 milijonov, kar znaša 10 odstotkov več kot v letošnjem letu. Športne organizacije so sicer skozi razpisa zaprosile za več kot 65,6 milijona evrov sredstev. 

V okviru javnih razpisov za leto 2023 je na FŠO skupaj prispelo 961 vlog, kar je dobrih sto vlog manj, kot jih je prejel na javnem razpisu za leto 2022 in najmanj v zadnjih 15 letih. Največ vlog (117) so oddala športna društva, tesno za njimi so se zvrstile občine (106), sledile pa so nacionalne panožne športne zveze (55), občinske športne zveze (45), zavodi za šport (22)…

V nasprotju s številom prispelih vlog se je ravno obratno zgodilo s količino zaprošenih sredstev, saj se je ta, v primerjavi z letom 2022, skorajda podvojila in sicer iz 33,9 na dobrih 65,6 milijonov evrov. Od sredstev, zaprošenih v razpisih za leto 2023, so se vloge v višini slabih 27,2 milijona evrov nanašale na programe, ostalo pa na investicije v športne objekte in površine za šport v naravi.

Tako kot vsa zadnja leta bodo razpisana sredstva za leto 2023 najprej prejele nacionalne športne zveze za tekmovalni šport. To se bo predvidoma zgodilo že v mesecu februarju 2023. Nato bo sledila razdelitev razpisanih sredstev za programe športne rekreacije, športnih prireditev in promocije športa, razvojne dejavnosti v športu in publikacij v športu, investicij v športne objekte,... 

Fundacija za šport, ki jo je leta 1998 ustanovil Državni zbor Republike Slovenije, sredstva pridobiva iz koncesijskih dajatev iz iger na srečo, pri čemer sta glavna koncesionarja Loterija Slovenije d.d. in Športna loterija d.d..

“Na Fundaciji za šport se počasi zaključuje naš petletni mandat. Zelo smo veseli, da smo lahko zadnjih nekaj let vsako leto razpisali nekaj več sredstev. Želimo si, da bi se ta trend nadaljeval tudi v prihodnje. Podatek, da so vsi vlagatelji skupaj zaprosili za nekaj več kot 65 milijonov evrov pa pomeni, da bi država morala v prihodnje zagotoviti več sistemskih sredstev za slovenski šport oziroma vzpostaviti take ukrepe, da bodo le ti izdatneje stimulirali slovensko gospodarstvo za vlaganje v slovenski šport. Upam, da se bo to z napovedano sistemsko reorganizacijo športa, ki se bo po napovedih prestavil iz ministrstva za šolstvo na gospodarsko ministrstvo, tudi zgodilo,” pove predsednik sveta FŠO Aleš Remih in dodaja: Ob tej priložnosti bi se rad zahvali vsem članom sveta Fundacije za šport, strokovno-administrativni službi fundacije in ostalim sodelavcem za vso delo, ki so ga opravili za fundacijo in s tem vsako leto tega petletnega mandata pripomogli, da je fundacija še naprej eden glavnih stebrov sofinanciranja slovenskega športa."
Področje Razpisana sredstva od FŠO (EUR) Zaprošena sredstva od FŠO (EUR) Količnik: zaprošeno / razpisano Število programov (2023) Število programov (2022)
D1 2.383.100 10.103.423 4,24 99 94
D2 2.912.700 7.185.747 2,47 96 92
D3 903.400 2.950.625 3,27 236 243
D4 605.000 2.110.998 3,49 241 247
D5 882.800 3.335.182 3,78 16 22
D6 83.600 91.000 1,09 2 2
D7 31.200 117.600 3,77 11 11
D8 220.000 220.000 1 1 1
O 2.684.000 38.414.107 14,31 169 228
RR 210.400 726.826 3,45 50 78
Z 83.800 349.203 4,17 40 45
skupaj 11.000.000 65.604.711 5,96 961 1.063
brez objektov (O) 2023 8.316.000 27.190.604 3,27