SI
Show menu

Branko Zorman novi predsednik Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS

10. 1. 2023
Člani sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS so na svoji 1. konstitutivni seji sveta fundacije dne 10. 1. 2023 za predsednika, ki je tudi poslovodni organ fundacije, izvolili Branka Zormana, za podpredsednika pa Gregorja Pečovnika.

Skladno z 10. členom Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije je 16 članov sveta fundacije imenoval Državni zbor RS in sicer s Sklepom o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, št. 412-05/22-6/61 z dne 15. 12. 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 158/2022, enega člana sveta fundacije pa je imenovala Vlada RS.

Člani Sveta fundacije v mandatu 2022-2027:

na predlog Združenja občin Slovenije 1 član: Klemen ZDOLŠEK,

na predlog Skupnosti občin Slovenije 1 član: Katarina GERŠAK,

na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport 14 članov, od tega 10 na predlog nacionalnih športnih zvez, 2 na predlog občinskih športnih zvez, 1 na predlog športnikov in 1 na predlog športnih trenerjev in drugih športnih strokovnjakov, in sicer:
 • Matjaž JAKLIČ,
 • Andrej JELENC,
 • Barbara KÜRNER ČAD,
 • Simon MALJEVAC,
 • Uroš MOHORIČ,
 • Gregor PEČOVNIK,
 • Rok PETRIČ,
 • Bojan ROTOVNIK,
 • Marko STREL,
 • Aleksander ŠAJN,
 • Jure ŠEGA,
 • Tomislav TIRINGER,
 • Branko ZORMAN,
 • ... (član bo znan naknadno po izvedenem 3. krogu volitev).

Vlada RS je imenovala 1 člana sveta fundacije: na predlog ministrstva, pristojnega za finance, je bil imenovan: Dušan Prezelj.

Člani sveta fundacije so se dogovorili, da bo komisijsko odpiranje vlog prispelih na javna razpisa za leto 2023 v četrtek 19. 1. 2023, ter da bodo z intenzivnim delom v čim krajšem času nadoknadili zamudo pri obravnavi vlog, ki je posledica vseh postopkov v zvezi z volitvami članov sveta fundacije, saj se vsi člani zavedajo, da slovenski šport potrebuje podporo fundacije čim prej.