SI
Show menu

Fundacija za šport (FŠO) nasprotuje prodaji Športne loterije d.d. tuji korporaciji

25. 4. 2023

Fundacija za šport (FŠO) je na seji Sveta fundacije dne 25. 4. 2023 sprejela stališče, s katerim ostro nasprotuje prodaji Športne loterije d.d. tuji korporaciji


Fundacija za šport je pred prvomajskimi prazniki sprejela stališče, s katerim ostro nasprotuje prodaji lastniških deležev slovenskih športnih organizacij in ostalih delničarjev v Športni loteriji d.d. tuji korporaciji, saj bi to nedvomno negativno vplivalo na prihodke fundacije iz naslova koncesijskih dajatev, ki jih fundacija preko svojih javnih razpisov namenja za sofinanciranje slovenskega športa. Z morebitno prodajo bi bil tako ogrožen obstoj skoraj vseh nacionalnih in lokalnih športnih zvez športnih zvez ter ostalih izvajalcev na področju športa. Večina športnih zvez brez sredstev fundacije ne more zagotavljati svojega delovanja in obstoja.


Naj spomnimo, da so lastniški deleži slovenskih športnih organizacij v Športni loteriji d.d. naslednji:

OKS-ZŠZ 20%,
Smučarska zveza Slovenije 20%,
Nogometna zveza Slovenije 17,30%.


Po do sedaj znanih informacijah že nakaj časa netransparentno in stran od oči športne in zainteresirane javnosti potekajo pogovori predstavnikov treh slovenskih športnih organizacij (OKS-ZŠZ, SZS, NZS) oz. v njihovem imenu uprave Športne loterije d.d. o prodaji njihovih lastniških deležev v Športni loteriji d.d. Omenjeni želijo svoje lastniške deleže v slovenskem monopolnem prireditelju športnih stav Športni loteriji d.d. prodati komercialnemu podjetju iz tujine, ki se na drugih tujih trgih že ukvarja s prirejanjem športnih stav, prirejanjem loterijskih iger in drugih spletnih iger na srečo. Glede na način netransparentnega postopka prodaje iz rok slovenskih športnih organizacij, katerih lastništvo je bilo zgodovinsko vzpostavljeno z izključnim namenom pomagati slovenskemu športu, in napovedanemu izigravanju slovenske zakonodaje, smo lahko prepričani, da bi potencialni kupec zasledoval le svojo željo po maksimiranju dobička, ob tem pa zanemarjal osnovni "dobri namen" prirejanja iger na srečo za pridobivanje sredstev za delovanje športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji oz. ne bi obdržal odgovornega pristopa do koncesijskih dajatev, ki so glavni vir financiranja Fundacije za šport (FŠO) kot tudi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO).


S stališčem bo Fundacija za šport seznanila tudi medije, Državni zbor Republike Slovenije, Vlado Republike Slovenje, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Agencijo za varstvo konkurence, ter ostale vključene deležnike in športno javnost.