SI
Show menu

Fundacija v VEP začela vročati odločbe o sofinanciranju za področje Tekmovalni šport (D2-A in D1-A)

5. 4. 2024
VROČANJE ODLOČB:
Fundacija za šport je v Varne Elektronske Predale izvajalcev (VEP) začela vročati odločbe za programe s področja:

  • Tekmovalni šport, podpodročje Športna vzgoja otrok in mladine, sklop Nacionalne reprezentance mladine pod okriljem NPŠZ (D2-A) in 
  • Tekmovalni šport, podpodročje Vrhunski šport, sklop Nacionalne članske reprezentance NPŠZ (D1-A).

Izvajalci iz navedenih sklopov odločbe lahko prevzamejo v svojem Varnem Elektronskem Predalu odprtem pri VEP.SI.


ELEKTRONSKO PODPISOVANJE POGODB O SOFINANCIRANJU:
Najkasneje po poteku roka 15 dni od datuma vročitve odločbe bodo izbrani izvajalci v svoj VEP prejeli Pogodbo o sofinanciranju v podpis, kar bodo opravili direktno v VEP z ELEKTRONSKIM PODPISOVANJEM POGODBE s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom (digitalni certifikat). Iz VEP sistema (obvestila@mail.vepmail.com) boste na vaš mail prejeli obvestilo o prispeli pogodbi, zato vam vašega VEP ni potrebno vnaprej preverjati, saj boste o prispeli pogodbi avtomatično obveščeni iz sistema VEP.

POZOR: 
Podpisnik pogodbe je lahko le zakoniti zastopnik izvajalca s kvalificiranim digitalnim potrdilom, iz katerega je razvidno vsaj njegovo ime in priimek
Navodila za elektronsko podpisovanje pogodbe je objavljeno v datoteki "VEP navodila za podpis pogodbe v Varnem Elektronskem Predalu" spodaj.


NAKAZILO PRVIH DVEH OBROKOV ODOBRENIH SREDSTEV:
Svet fundacije je sprejel sklepa, da se izvajalcem s področja D2-A in D1-A hkrati s prvim obrokom nakaže tudi drugi obrok (skupaj torej polovico) odobrenih sredstev za področji D2-A in D1-A.

Do prejema sredstev bodo upravičeni le izvajalci, ki so v skladu s pogodbo o sofinanciranju za leto 2023 Fundaciji pravočasno posredovali:

  • Končno vsebinsko in finančno poročilo za leto 2023 (na predpisanih obrazcih objavljenih na spletni strani Fundacije),
  • Letno poročilo za leto 2023 (AJPES).