SI
Show menu

Fundacija v VEP začela vročati v elektronsko podpisovanje pogodbe za področje Tekmovalni šport (D1-A in D2-A)

12. 4. 2024
VROČANJE POGODB V ELEKTRONSKO PODPISOVANJE:
Fundacija za šport je v Varne Elektronske Predale izvajalcev (VEP) začela vročati pogodbe v elektronsko podpisovanje za programe s področja:

  • Tekmovalni šport, podpodročje Športna vzgoja otrok in mladine, sklop Nacionalne reprezentance mladine pod okriljem NPŠZ (D2-A) in 
  • Tekmovalni šport, podpodročje Vrhunski šport, sklop Nacionalne članske reprezentance NPŠZ (D1-A).

Izvajalci iz navedenih sklopov pogodbe elektronsko podpišejo v svojem Varnem Elektronskem Predalu odprtem pri VEP.SI.


ELEKTRONSKO PODPISOVANJE POGODB O SOFINANCIRANJU:

Najkasneje po poteku roka 8 dni od datuma vročitve pogodbe morajo izbrani izvajalci v svojem VEP elektronsko podpisati Pogodbo o sofinanciranju, kar bodo opravili direktno v VEP z ELEKTRONSKIM PODPISOVANJEM POGODBE s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom (digitalni certifikat), sicer se šteje, da pogodba ni sklenjena in da izvajalec umika svojo vlogo na Javni razpis Fundacije za šport za leto 2024. Iz VEP sistema (obvestila@mail.vepmail.com) boste na vaš mail prejeli obvestilo o prispeli pogodbi, zato vam vašega VEP ni potrebno vnaprej preverjati, saj boste o prispeli pogodbi avtomatično obveščeni iz sistema VEP.

POZOR: 
Podpisnik pogodbe je lahko le zakoniti zastopnik izvajalca s kvalificiranim digitalnim potrdilom, iz katerega je razvidno vsaj njegovo ime in priimek
Navodila za elektronsko podpisovanje pogodbe je objavljeno v datoteki "VEP navodila za podpis pogodbe v Varnem Elektronskem Predalu" spodaj.


NAKAZILO PRVIH DVEH OBROKOV ODOBRENIH SREDSTEV:
Svet fundacije je sprejel sklepa, da se izvajalcem s področja D2-A in D1-A hkrati s prvim obrokom nakaže tudi drugi obrok (skupaj torej polovico) odobrenih sredstev za področji D2-A in D1-A.

Do prejema sredstev bodo upravičeni le izvajalci, ki so v skladu s pogodbo o sofinanciranju za leto 2023 Fundaciji pravočasno posredovali:

  • Končno vsebinsko in finančno poročilo za leto 2023 (na predpisanih obrazcih objavljenih na spletni strani Fundacije),
  • Letno poročilo za leto 2023 (AJPES).