SI
Show menu

Fundacija s predčasnim izplačilom obroka v pomoč nacionalnim panožnim športnim zvezam

28. 5. 2024

Svet fundacije je na podlagi dejstev:


-       da sredstva Letnega programa športa pristojnega ministrstva za leto 2024 še niso razdeljena, (kar pomeni, da NPŠZ teh sredstev ne bodo prejele vsaj še nekaj časa, po informacijah bi bilo to možno najprej v sredini julija 2024, morda pa celo kasneje),

-       da NPŠZ zaprošajo za pomoč in izražajo potrebo po denarnih sredstvih za zagotavljanje likvidnosti zvez in nadaljnje izvajanje programov, saj so mnoge od zvez na vrhuncu tekmovalne sezone, s tem pa jim nastajajo intenzivnejši stroški, za kar sedaj najemajo posojila,

-       da smo v olimpijskem letu,

-       da likvidnost fundacije dopušča predčasno izplačilo tretjega pogodbenega obroka,


sprejel sklepe, da se izvede predčasno izplačilo tretjega obroka po podpisanih pogodbah z izvajalci za programe s področja:


* Tekmovalni šport, podpodročje Vrhunski šport, sklop Nacionalne članske reprezentance NPŠZ (D1-A), 

* Tekmovalni šport, podpodročje Vrhunski šport, sklop Nacionalne članske reprezentance NPŠZ športa invalidov (D1-B),

* Tekmovalni šport, podpodročje Športna vzgoja otrok in mladine, sklop Nacionalne reprezentance mladine pod okriljem NPŠZ (D2-A).


S predčasnim izplačilom dne 29. 5. 2024, ki bi moralo skladno s podpisanimi pogodbami biti izvedeno šele 15. 9. 2024, bo fundacija tako pomagala nacionalnim panožnim zvezam pri zagotavljanju likvidnosti zvez v tekmovalno najintenzivnejšem delu leta.