SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju O

Programi s področja športnih objektov in površin za šport v naravi (O)

                O  Gradnja športnih objektov
Po koncu izvedenega programa izvajalci fundaciji posredujejo ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO (obvezno na predpisanem obrazcu - glej spodaj), ki mu priložijo:


 • KONČNO POROČILO (z zahtevanimi prilogami);


 • KOPIJA POGODBE Z IZVAJALCEM IN PONUDBENI PREDRAČUN,

 • ZAČASNA ALI KONČNA SITUACIJA POTRJENA S STRANI NADZORNEGA ORGANA,

 • KOPIJE RAČUNOV UPRAVIČENIH STROŠKOV,

 • POTRDILA O PLAČILU RAČUNOV,

 • FOTOGRAFIJE IZVEDENE INVESTICIJE in FOTOGRAFIJA, KJER JE VIDNA TABLA, DA JE PROJEKT SOFINANCIRALA FUNDACIJA ZA ŠPORT,

 • DOKAZILA O OBJAVAH, da program sofinancira Fundacija za šport,

 • Izjava o DDV (v skladu s pogodbo v primeru uveljavljanja DDV kot upravičenega stroška),

 • Ostala potrebna dokazila po pogodbi.in to najkasneje do 31.12. leta, za katerega so sredstva dodeljena, sicer jim sredstva ne pripadajo.

Vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti, da je program sofinancirala Fundacija za šport in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport. Navodila, kako obveščati javnost, najdete TUKAJ.

Druge obveznosti izvajalcev:

 • Ravnati s sredstvi Fundacije v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila;
 • Izvajalec se zavezuje, da bo na objektu postavil tablo, da je gradnjo objekta sofinancirala Fundacija;
 • Izvajalec se zavezuje, da bo omogočil nacionalni panožni športni zvezi, ki je nosilka priprav in nastopov državne reprezentance v športni panogi, kateri je namenjen športni objekt, za katerega so bila dodeljena sredstva Izvajalcu, uporabo objekta po nepridobitni ceni. Dogovor Izvajalec in nacionalna panožna športna zveza sklepata ločeno, kopijo pa posredujeta Fundaciji;

Fundacija bo sredstva izplačala na podlagi višine priloženih dokazil o realizaciji.

Primer:
Če ima izvajalec odobrena sredstva v višini 4.000,00 EUR, v točki 2.1. pogodbe s fundacijo pa navedeno, da delež fundacije ne sme presegati 30 % sofinancirane investicije, mora izvajalec predložiti fundaciji najmanj za 12.333,00 EUR računov (upravičenih stroškov), potrjenih s strani nadzornega organa izvajalca, da mu fundacija nakaže predvideni pogodbeni znesek. V kolikor izvajalec priloži dokazila v nižji vrednosti, mu fundacija nakaže sredstva skladno z določenim odstotkom v pogodbi .