SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju D5-Z

Programi s področja založništvo v športu (D5-Z)

                      D5-Z  Založništvo v športu


Po koncu izvedenega programa izvajalci fundaciji posredujejo ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO (obvezno na predpisanem obrazcu - glej spodaj), ki mu priložijo:


 • KONČNO FINANČNO POROČILO (obvezno na predpisanem obrazcu - glej spodaj),

 • KONČNO VSEBINSKO POROČILO (vključen v obrazec Končno poročilo - D5-Z, vsebinsko mora biti natančno opisan izveden sofinanciran program),

 • EN IZVOD SOFINANCIRANE PUBLIKACIJE,

 • KOPIJE RAČUNOV UPRAVIČENIH STROŠKOV,

 • POTRDILA O PLAČILU RAČUNOV,

 • DOKAZILA O OBVEŠČANJU JAVNOSTI, DA JE PROGRAM SOFINANCIRALA FUNDACIJA ZA ŠPORT,

 • Izjava o DDV (v skladu s pogodbo v primeru uveljavljanja DDV kot upravičenega stroška),

 • ostala dokazila po pogodbi (glej spodaj),


in to najkasneje do 31.12. tekočega leta, sicer jim sredstva ne pripadajo.

Vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport. Navodila, kako obveščati javnost, najdete TUKAJ.


DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCEV na področju založništva v športu:

Izvajalec prevzema odgovornost za avtorstvo sofinancirane publikacije.


Strokovne knjige

Pred izplačilom mora izvajalec:

 • zaprositi Fundacijo za SOGLASJE K PREDLAGANEMU RECENZENTU in po prejetem soglasju DOSTAVITI FUNDACIJI POZITIVNO REZENZIJO;
 • pridobiti SOGLASJE FUNDACIJE K PRODAJNI CENI sofinancirane publikacije; obrazcu za pridobitev soglasja k prodajni ceni publikacije, morajo biti zaradi kalkulacije cene priložena VSA DOKAZILA O REALIZACIJI (str. tiska, avtorskih honorarjev, oblikovanja, slik...);
 • Izvajalec se zavezuje, da bo V PUBLIKACIJI OBJAVIL, DA JE PUBLIKACIJO SOFINANCIRALA FUNDACIJA. V nasprotnem primeru fundacija zadrži odobrena sredstva.

Strokovne in znanstvene revije

Pred izplačilom mora izvajalec:

 • Izvajalec se zavezuje, da bo V PUBLIKACIJI OBJAVIL, DA JE PUBLIKACIJO SOFINANCIRALA FUNDACIJA. V nasprotnem primeru lahko fundacija zadrži odobrena sredstva.