SI
Show menu

Kako obveščati javnost

Kako obveščati javnosti o sofinanciranju programov s strani Fundacije za šport

Izvajalec mora izpolnjevati zahteve, ki jih ima Fundacija za šport glede obveščanja javnosti:
 1. posredovati mora informacijo o sofinanciranju vsem udeležencem v sofinanciranem programu
 2. vse dokumente, publikacije, gradiva, plakate, zgoščenke, uradna pisma, ustrezno korespondenco, ki bodo uporabljeni pri izvajanju ali pripravljeni v okviru programa oz. projekta, kot tudi prostore, kjer se bo program izvajal (seminarji, usposabljanja, delavnice, konference), bo izvajalec opremil z logotipom Fundacije za šport in navajal sofinanciranje fundacije s smiselno uporabo enega od teh stavkov:
  • »Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.« ali
  • »Izdajo te publikacije je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.«
Poročilo o izpeljavi teh aktivnosti je del četrtletnega poročila oz. poročila, ki ga izvajalec posreduje fundaciji ob zahtevkih za črpanje sredstev. V poročilu mora izvajalec priložiti vzorce brošur, fotografije prostorov oz druga dokazila. Izvajalec mora predhodno obveščati fundacijo o predvidenih novinarskih in drugih uradnih aktivnostih obveščanja javnosti. 
Kako promovirati prispevek Fundacije za šport?
Med orodja informiranja in obveščanja javnosti o sofinanciranju iz sredstev Fundacije za šport lahko sodijo: 
 • Panoji, postavljeni na lokaciji projekta, ki opozarjajo na prispevek Fundacije za šport in na katerih je prikazan logotip Fundacije za šport.
 • Plakati na sedežu izvajalca projekta, na katerih naj bo jasno naveden prispevek Fundacije za šport.
 • Obveščanje in korespondenca (npr. vabila na delavnice, seminarje, sestanke, ipd.) naj vsebujeta izjavo, da projekt delno financira Fundacije za šport. Če je pri tem uporabljen logotip izvajalca projekta, je obvezno potrebno uporabiti tudi logotip Fundacije za šport in v enaki velikosti.
 • Informativni in promocijski material, kot so publikacije (revije, knjige, novice, brošure, letaki, zloženke in podobno), podatkovne zbirke in avdio-vizualno gradivo, morajo na naslovnici jasno (glej zgoraj predloge stavkov I. in II.) navajati:
  • da gre za sofinanciranje s strani Fundacije za šport,
  • če je objavljen logotip institucije, ki izvaja projekt, mora biti poleg njega natisnjen še logotip Fundacije za šport v enaki velikosti in razmerju.
 • Za publikacije velja dodatna zahteva, da mora biti v njih navedeno, katera institucija je pripravila publikacijo in je odgovorna za vsebino objavljenih informacij, in ime organa upravljanja. Če je potrebno, naj se navedejo še dodatni kontakti.
 • Spletne strani, izvajalcev, na katerih se posredujejo informacije sofinanciranega programa Fundacije za šport morajo navajati prispevek Fundacije za šport ter vključevati povezavo na spletno stran Fundacije za šport
 • Javni dogodki, kot so tiskovne konference, druge konference, seminarji, razstave, sejmi, predstavitve itd. v zvezi z izvajanim projektom, ki se sofinancira iz sredstev Fundacije za šport:
  • na njih naj bo jasno (v gradivih za novinarje in v govornem izvajanju nastopajočih) predstavljeno sofinanciranje Fundacije za šport,
  • na priložnostnih gradivih naj bo natisnjen logotip Fundacije za šport,
 • Izjave za javnost in druge informacije za nacionalne ali lokalne medijske hiše (časopisne, radijske in televizijske), ki so namenjene predvsem obveščanju širše javnosti, naj navajajo podatek o deležu sofinanciranja Fundacije za šport.
 • Tabla za športne objekte, Izvajalec se zavezuje, da bo na objektu postavil tablo, da je gradnjo objekta sofinancirala Fundacija.
Odnosi z mediji
Odnosi z mediji lahko vključujejo sporočila za javnost, objavo člankov, priloge v časopisih, intervjuje, oglase, kontaktne oddaje, tiskovne konference, ipd. Uporabijo se lahko tudi druga sredstva informiranja javnosti, kot so spletne strani, publikacije, ki opisujejo uspešne projekte.

Pri uporabi oglasov, kratkih informativnih sporočilih za tisk ali obvestilih za obveščanje javnosti se jasno navede prispevek Fundacije za šport. V takem primeru je obvezna uporaba logotipa Fundacije za šport, če to omogoča medij.
Kje uporabljati logotip Fundacije za šport?
Logotip Fundacije za šport naj se uporablja pri naštetih materialih, izdelanih v zvezi s projekti ali programi, ki so prejeli sredstva Fundacije za šport:
 • plakati
 • razstave
 • informativne stojnice
 • uradno obveščanje: uradna korespondenca
 • spletne strani
 • revije, knjige
 • promocijsko in informativno gradivo: letaki, brošure, publikacije, oglasi
 • avdio-vizualni materiali: zgoščenke, video spoti, reklame
 • izjave za javnost, elektronske novice
 • letna poročila
 • informativni dogodki
Velja splošno pravilo: kadar koli se uporabi logotip izvajalca projekta oz. programa, je obvezno uporabiti tudi logotip Fundacije za šport v skladu z veljavnimi specifikacijami. 

Kako do logotipa Fundacije za šport in oglasnih orodij?
 • Samolepljive nalepke Fundacije za šport lahko izvajalci naročijo po elektronski pošti (info@fundacijazasport.org). Izvajalci nalepke prejmejo po pošti.
 • Logotipi in pasice na spodnji povezavi
Logotipi in pasice