SI
Show menu

Javni razpis 2015

3. 3. 2015
Ocenjevanje vlog, ki so prispele na Javni razpis Fundacije za šport 2015 se približuje koncu. Odločbe na področju vrhunskega športa in založništva so že v pripravi. Svet fundacije pa bo dokončno razdelitev sredstev na ostalih področjih potrdil predvidoma v sredini meseca marca. Odločbe v celoti bodo tako odposlane do konca meseca maja. Temu pa bo po dokončnosti odločb sledilo sklepanje pogodb o sofinanciranju