SI
Show menu

Svet Fundacije za šport zaključil odločanje o sredstvih

13. 4. 2016

Svet Fundacije za šport je na zadnji seji zaključil odločanje o sredstvih javnega razpisa 2016. Odločbe za sofinanciranje potrjenih projektov za vrhunski šport (D1 in D2), neposredne potrebe vrhunskih športnikov (D5) in založništvo (Z) je fundacija že poslala vlagateljem kandidatur.


Predvidoma do konca maja bo FŠO pripravila in odposlala še odločbe na področjih dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3), drugih programov (D4), gradnje športnih objektov (O) ter raziskovanja in razvoja športa (RR).


Po ureditvi odločb sledi sklepanje pogodb o sofinanciranju.