SI
Show menu

Tomo Malnarič nov član sveta Fundacije za šport

15. 7. 2016

Vlada RS je na 95. redni seji razrešila Bogdana Janšo kot člana sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in za novega člana te fundacije imenovala Toma Malnariča.

 

Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije določa, da vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance, imenuje in razrešuje enega člana v svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

 

Tomo Malnarič je rojen 20. januarja 1961. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Delovne izkušnje je pridobil v gospodarstvu in v državni upravi. Od leta 1987 – 1990 je deloval kot Samostojni inšpektor za Gospodarski kriminal v Sekretariatu za notranje zadeve, Ljubljana. Od leta 1990 do leta 1993 je bil zaposlen v gospodarstvu, leta 1993 pa je prevzel funkcijo sekretarja v Državnem zboru za strokovno delo sprejemanja zakonodaje ter sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami.