SI
Show menu

Svet FŠ zaključil z odločanjem o sredstvih javnega razpisa 2017

26. 4. 2017
Svet Fundacije za šport je na seji pretekli teden zaključil odločanje o sredstvih javnega razpisa 2017. Odločbe za sofinanciranje potrjenih projektov za vrhunski šport (D1 in D2), neposredne potrebe vrhunskih športnikov (D5) in založništvo (Z) je fundacija že poslala vlagateljem kandidatur ter z nekaterimi že sklenila pogodbe o sofinanciranju.

Sledi priprava odločb za preostala področja, in sicer za področja: dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3), drugih programov (D4), gradnje športnih objektov (O) ter raziskovanja in razvoja športa (RR).

Po ureditvi odločb s slednjimi sledi sklepanje pogodb o sofinanciranju.