SI
Show menu

Javni razpis Fundacije za šport kasneje od pričakovanega

8. 11. 2017
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je bila zaradi sprejetja novega Zakona o športu primorana spremeniti Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa, ki ga je svet fundacije ob uspešnem in konstruktivnem sodelovanju z Direktoratom za šport, Strokovnim svetom RS za šport ter Olimpijskim komitejem Slovenije pripravil v dogovorjenem roku in ga sprejel na seji 26. oktobra.
 
Za objavo razpisa fundacija potrebuje ustrezno pravno podlago, torej veljaven pravilnik, ki ga je v roku poslala v obravnavo v Državni zbor RS z željo po uvrstitvi na dnevni red novembrske seje in s tem čim hitrejšo objavo ter kasneje razdelitev prepotrebnih sredstev športnim organizacijam. Prek telefonskega razgovora je Državni zbor RS Fundacijo za šport obvestil, da je pravilnik uvrščen na dnevni red decembrske seje, kar pomeni, da bo objava razpisa, v kolikor bo pravilnik potrjen, možna šele konec decembra ali v začetku januarja, razdelitev sredstev pa bo zato potekala približno dva meseca kasneje kot doslej.