SI
Show menu

FŠO prejela za več kot 32 milijonov prošenj športnih organizacij, na voljo le 8,5 milijona

23. 12. 2019

Fundacija za šport (FŠO) bo v letu 2020 za slovenski šport namenila 8,5 milijona evrov, kar znaša okrog deset odstotkov več kot v letu poprej. Športne organizacije so sicer v enomesečnem razpisnem roku zaprosile za kar 32 milijonov evrov sredstev. Prva naj bi FŠO za tekmovalni šport razdelili že v začetku naslednjega leta.


V razpisu za leto 2020 je na FŠO prispelo 1099 vlog, kar je 59 več kot za leto 2019. Skupaj je bilo zaprošenih za 32 milijonov evrov sredstev, od tega dobrih 23,8 milijonov za programe, ostalo pa za objekte.


Tako kot vsa zadnja leta bodo sredstva najprej prejele nacionalne zveze za vrhunski šport. To se bo predvidoma zgodilo že februarja. FŠO trenutno čaka na podatke Olimpijskega komiteja Slovenije o kategoriziranih športnikih, ki so zelo pomembni za delitev sredstev pri vrhunskem športu. Sledili bodo športna rekreacija, raziskave in publikacije v športu, športni objekti ...


Razlika med zaprošenimi in razpisanimi sredstvi FŠO je zelo velika. Tako bo za objekte na voljo 2,1 milijona evrov, za tekmovalni šport pa okoli 4 milijone evrov. "Temu smo priča vsako leto. Nacionalne panožne zveze in druge športne organizacije same ocenjujejo vrednost projektov. Poleg tega je tako velika razlika tudi pomemben podatek, da je za šport pri nas potrebnih več sistemskih sredstev, kot jih je dejansko na voljo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zato pozivam, da v okviru državnega proračuna v prihodnje zagotovi več sredstev. FŠO kot pomemben steber sofinanciranja športa namreč nima dodatnih možnosti za sofinanciranje in lahko deli le denar iz koncesnin od športnih loterij," je pojasnil predsednik FŠO Aleš Remih.


Fundacija za šport sredstva pridobi iz koncesijskih dajatev iz iger na srečo Loterije Slovenije in Športne loterije. Enako velja za Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), ki jo je tako kot FŠO leta 1998 ustanovil državni zbor. Fiho od Športne loterije dobi skupaj 20 odstotkov od koncesijskih dajatev, od Loterije Slovenije pa 80 odstotkov. Obratno je pri FŠO.


FŠO je za leto 2019 razdelila 7,7 milijona evrov, kar je 700.000 evrov več kot leto poprej. "S tem se je zaradi dobrega dela obeh loterij zaustavilo padanje sredstev, ki je potekalo med letoma 2013 in 2018. Do tega je prišlo zaradi davka na srečke, ki je bil sprva v času hude finančne krize v državi sprejet kot interventni davek, a še vedno velja. FŠO je povprečno izgubila okrog milijon in pol evrov na letni ravni," je navedel Remih.


FŠO je v dobrih dveh desetletjih svojega obstoja do letos razdelila 168 milijonov evrov, od tega 102 milijona za športne programe, 66 pa za objekte. "Upam, da bo šla krivulja še navzgor, a tega ne morem obljubiti. Zagotovo bi se to zgodilo le ob ukinitvi omenjenega davka na srečke," je končal Remih.

 

 

Področje Razpisana sredstva od FŠO (€) Zaprošena sredstva od FŠO (€) Količnik Prošnje od FŠO / Razpisana Vrednost projektov Zaprošena sredstva v letu 2020 Zaprošena sredstva v letu 2021 Zaprošena sredstva v letu 2022 Št. programov (2020) Št. programov (2019)
D1 2.039.806 8.744.166 4,29 26.852.689 98 109
D2 2.027.604 6.001.443 2,96 15.624.994 96 93
D3 752.940 3.135.697 4,16 9.173.862 269 247
D4 510.000 1.855.317 3,64 6.131.772 231 202
D5 731.399 2.707.762 3,70 3.931.707 24 17
D6 73.100 75.000 1,03 466.000 3 3
O 2.125.000 8.275.515 3,89 52.681.414 7.733.291 408.126 134.098 243 225
RR 149.214 915.859 6,14 1.497.831 76 76
Z 90.937 432.891 4,76 1.075.817 59 68
skupaj 8.500.000 32.143.650 3,78 117.436.086 1.099 1.040
brez objektov 2020 6.375.000 23.868.135 3,74 64.754.672