SI
Show menu

Podaljšanje roka za predložitev dokumentacije po pogodbah za programe D3

6. 7. 2023
Izvajalci programov s področja Šport za vse (D3), so v skladu s točko 2.3. Pogodbe o sofinanciranju športnih programov v 8 dneh od podpisa pogodbe Fundaciji dolžni predložiti:

- sklep o dodelitvi sredstev svojim podizvajalcem, navedenim v vlogi na javni razpis  ali pisne dogovore, sklenjene med Izvajalcem in temi podizvajalci; 
- urnik in lokacije izvajanja sofinanciranega programa;
- cenik storitev, ki so predmet sofinanciranega programa ali dokazilo o brezplačnosti program za aktivne udeležence programa (npr. prijavnica, letak, obvestilo, vabilo,…), tudi za podizvajalce.

Zaradi časa letnih dopustov lahko izvajalci le to predložijo Fundaciji tudi po izteku 8 dni od podpisa pogodbe, vendar najkasneje do vključno srede 16. 08. 2023.