SI
Show menu

Poziv izvajalcem programov s področja Gradnja športnih objektov (O)

9. 8. 2023
Izvajalci programov s področja Gradnja športnih objektov (O), katerim je bilo odobreno sofinanciranje njihovih investicij po Javnem razpisu 2023 in imajo s Fundacijo že podpisane pogodbe o sofinanciranju gradnje športnih objektov, pa izvedba odobrenih programov zaradi poplav v avgustu 2023 sploh ne bo mogoča ali pa je ne bo možno izvesti do pogodbenega roka oz. konca leta 2023 (31. 12. 2023), naj Fundacijo o tem obvestijo in s prošnjo predlagajo:

- spremembo predmeta investicije ali
- spremembo roka za črpanje sredstev (npr. iz 31. 12. 2023 na 30. 6. 2024).

Prošnji je potrebno priložiti fotografije objekta in stanja. 

Navedeno velja zgolj za primere, ko odobrena investicija zaradi uničenosti oz. sanacije objekta ne bo izvedljiva v pogodbenem roku do konca leta 2023 oz. sploh ne bo mogoča, saj bi bila npr. investicija v opremo nepredmetna, dokler se osnovni objekt najprej ne sanira.

Sprememba predmeta investicije iz objekta, ki je sam predmet investicije ali se vanj vgrajuje oprema, na nek drug objekt istega izvajalca ni možna.

Izvajalce naprošamo, da ustrezne prošnje na fundacijo naslovijo do 31. 8. 2023.