SI
Show menu

Fundacija bo za oddajo zahtevkov odprta tudi med obema praznikoma

20. 12. 2023
Izvajalci programov iz Javnih razpisov za leto 2023 bodo lahko svoje popolne zahtevke za izplačilo na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju osebno oddali v prostorih Fundacije za šport, Dunajska cesta 51, Ljubljana tudi med obema praznikoma in sicer:

  • v sredo      27. 12. 2023   od 9.00 do 16.00
  • v četrtek   28. 12. 2023   od 9.00 do 12.00
  • v petek      29. 12. 2023   od 9.00 do 12.00

Izvajalci programov iz Javnih razpisov za leto 2023 morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju svoje popolne zahtevke za izplačilo z vsemi potrebnimi vsebinami (končno vsebinsko in finančno poročilo izvajalca s priloženimi končnimi vsebinskimi in finančnimi poročili podizvajalcev, kopijami računov, dokazili o plačilu itd.) 

predložiti Fundaciji za šport najkasneje do 31. 12. 2023, sicer jim sredstva ne pripadajo.

Zahtevek za izplačilo mora biti fundaciji predložen na predpisanih obrazcih, ki so skupaj z vsebino podrobno opisani za posamezna področja sofinanciranja (!) na spletni strani Fundacije za šport Kako črpati sredstva - Fundacija za sport .


Zahtevkov oddanih v recepciji poslovne stavbe FUNDACIJA NE BO PREVZELA, kar bo pomenilo, da izvajalec ni oddal zahtevka v pogodbenem roku. V primeru, da zahtevka ne morete oddati osebno v prostorih fundacije (za kar prejmete potrdilo o oddaji), takšen zahtevek pravočasno pošljite po pošti.