SI
Show menu

Akti fundacije in druga zakonodaja

  • Odlok o ustanovitvi Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS (Uradni list, št.9/1998)
  • Pravila Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list, št. 72/2017)
  • Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list , št. 94/2021)
  • Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list, št. 158/2022)
  • Poslovnik Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
  • Zakon o športu (Uradni list, št. 29/2017)