SI
Show menu

Poslanstvo in vizija

Zagotavljanje stalnih virov financiranja športa
Fundacija si bo prizadevala za vzpostavitev stalnega vira financiranja s strani koncesij iger na srečo. Zato bo stalno analizirala razmere na trgu iger na srečo in skušala aktivno ter pasivno posegati vanj. S svojim delovanjem bo skušala ohraniti oziroma povečevati sredstva, tako da bo uporabnikom predstavljala dolgoročno zanesljiv vir financiranja.

Namenska poraba javnih sredstev v športu
Fundacija si bo prizadevala za čim bolj namensko porabo njenih sredstev. S svojim načinom delovanja bo skušala vzpostaviti boljše gospodarjenje s sredstvi, ki se namenjajo športu.

Usklajevanje različnih interesov na področju športa
Raznolikost sestave fundacije omogoča demokratično izmenjavo mnenj in stališč predstavnikov različnih interesnih področij v športu. Tako fundacija predstavlja pomemben prostor razumevanja in zbliževanja ter posledično vodi v kakovostnejšo obliko organiziranja športa v Sloveniji.

Razpoznavnost znotraj športnega prostora in zunaj njega
Fundacija želi s svojim delovanjem doseči, da jo javnost pozna kot nepridobitno organizacijo, ki se zavzema za pridobitev čim večjih sredstev, s katerimi kakovostno financira štiri pomembne dele športa: športne dejavnosti od vrhunskega športa do športa otrok in mladine, športne objekte, raziskovanje in razvoj športa ter založništvo v športu.