SI
Show menu

Svet fundacije

Skladno z 10. členom Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije je 16 članov sveta fundacije imenoval Državni zbor RS in sicer s Sklepom o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, št. 412-05/22-6/61 z dne 15. 12. 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 158/2022, enega člana sveta fundacije pa je imenovala Vlada RS.

Branko ZORMAN, predsednik sveta fundacije
Predsednik sveta Fundacije za šport je Branko ZORMAN, ki je tudi poslovodni organ fundacije.

Podpredsednik sveta Fundacije za šport je Gregor PEČOVNIK.

Člani Sveta fundacije v mandatu 2022-2027:


na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport 14 članov, od tega 10 na predlog nacionalnih športnih zvez, 2 na predlog občinskih športnih zvez, 1 na predlog športnikov in 1 na predlog športnih trenerjev in drugih športnih strokovnjakov, in sicer:
 • Matjaž JAKLIČ,
 • Andrej JELENC,
 • Barbara KÜRNER ČAD,
 • Simon MALJEVAC,
 • Uroš MOHORIČ,
 • Gregor PEČOVNIK,
 • Rok PETRIČ,
 • Bojan ROTOVNIK,
 • Marko STREL,
 • Aleksander ŠAJN,
 • Jure ŠEGA,
 • Tomislav TIRINGER,
 • Branko ZORMAN,
 • Miroslav JURJAVČIČ,

na predlog Združenja občin Slovenije 1 član: Klemen ZDOLŠEK,

na predlog Skupnosti občin Slovenije 1 član: Katarina GERŠAK.

Vlada RS je imenovala 1 člana sveta fundacije:
na predlog ministrstva, pristojnega za finance, je bila imenovan: Dušan PREZELJ.