SI
Show menu

Razpis 2024

Podpora za Razpis 2024: podpora@fundacijazasport.org 

Besedilo javnih razpisov Fundacije za šport za leto 2024:

Razpisna dokumentacija obsega:

APLIKACIJA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 2024

Vzorci pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije:

Odgovori na pogosta vprašanja o uporabi spletne aplikacije za izpolnjevanje eObrazcev:
  • kako se prijaviti v aplikacijo za izpolnjevanje eObrazcev 
  • kakšna je navigacija v spletni aplikaciji za izpolnjevanje eObrazcev Fundacije za šport 
  • kako izpolnjevati vloge na razpis Fundacije za šport s pomočjo eObrazcev 
  • zakaj in kako vpisovati osnovne podatke o kandidatu 
  • kako pripraviti in vpisovati programe na razpis 
  • kako tiskati in oddati vlogo na razpis 

Odgovore najdete TUKAJ.

Dodatne informacije:

Kandidati lahko fundacijo za dodatne informacije zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org. E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto. 

V času uradnih ur je kontaktna oseba za pomoč pri e-oddaji vlog Boštjan Janežič (mobitel: 071/614-226). 

Za ostale informacije sta kontaktni osebi Matej Planko (01/236 25 23) in Ksenija Bezek (telefon št. 01/236 25 22).


OPOZORILA:

  • Javna razpisa Fundacije za šport  bosta odprta od petka 13. 10. 2023 do ponedeljka 13. 11. 2023.

  • Kandidat MORA OBVEZNO oddati ELEKTRONSKO VLOGO (preko spletne aplikacije, kjer se vlogi ob pravilni oddaji dodeli identifikacijska številka vloge) IN TISKANO VLOGO poslati v zapečateni ovojnici s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana! Če tiskana vloga ni identična elektronski vlogi, se šteje za nepravilno oddano in se jo s sklepom zavrže.

  • Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, MORAJO kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 13. 11. 2023. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure istega dne osebno oddana v tajništvu fundacije.

  • V kolikor kandidat odda vlogo za program v napačen sklop ali podpodročje ali področje, ki ne ustreza vsebini prijavljenega programa, se takšna vloga kot nepravilna s sklepom zavrže.

NOVOST IN POGOJ:

Prijava na razpis za leto 2024 poteka enako kot v preteklih letih in sicer: z oddajo elektronske vloge in hkrati poslano tiskano vlogo v skladu z navodili v 4. točki tega razpisa.


V letu 2024 pa fundacija postopoma prehaja na digitalno poslovanje, kar vključuje tudi izmenjavo dokumentov s kandidati za prejemnike sredstev iz javnega razpisa. Izmenjava dokumentov in komunikacija med fundacijo in kandidati bo v letu 2024 potekala izključno preko nove spletne aplikacije fundacije, ki bo po predhodni javni najavi in predhodnem izobraževanju kandidatov/izvajalcev začela delovati v začetku leta 2024. Poziv k dopolnitvi vloge, odločba, ugovor zoper odločbo, pogodba in zahtevek za izplačilo z vsemi potrebnimi prilogami, bodo v letu 2024 poslani in vročeni elektronsko, kar pomeni, da morajo kandidati zagotoviti ustrezno tehnološko okolje za varno izmenjavo dokumentacije. V ta namen je potrebno:


·         na portalu www.VEP.si  odpreti VEP račun, ki vsebuje VAREN ELEKTRONSKI PREDAL, preko katerega bo potekala izmenjava  in podpis dokumentov.

Postopek registracije je za kandidata brezplačen. Podrobna navodila za registracijo so navedena na spletni strani https://www.vep.si/navodila-za-registracijio/.


Za registracijo varnega elektronske ga predala VEP.si,  ter brezplačno podpisovanje pogodb z našo fundacijo je potrebno, da kandidat zagotovi :


·        KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO (Halcom, Sigen-ca, Poštarca,..), izdano na poslovni subjekt, ki se prijavlja na razpis (priporočamo, da kandidat predhodno zaprosi za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila poslovnega subjekta in ne uporablja kvalificiranega digitalnega potrdila izdanega na fizično osebo. Podrobno o digitalnih potrdilih je navedeno v navodilih za registracijo VEP računa.


Za brezplačno pomoč pri registraciji varnega elektronskega predala (VEP) lahko pokličete podporo na

tel. 01 426 53 76 od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.

APLIKACIJA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 2024