SI
Show menu

Kako črpati sredstva

Izvajalci javnega razpisa fundacije so dolžni pred izplačilom sredstev izpolniti pogoje, navedene v pogodbi s fundacijo. Le-ti se razlikujejo glede na predmet pogodbe.

Izvajalce prosimo, da si preberejo navodila za koriščenje sredstev na posameznem področju in natančno izpolnijo predpisane obrazce, tako da bo izplačilo pogodbenih obveznosti potekalo tekoče.
Vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport. Navodila, kako obveščati javnost, najdete TUKAJ.