SI
Show menu

Svet fundacije

Skladno z 10. členom Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije je 16 članov sveta fundacije imenoval Državni zbor RS in sicer s Sklepom o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, št. 412-05/17-9/17 z dne 14. 12. 2017, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 72/2017, enega člana sveta fundacije pa je imenovala Vlada RS.

Za predsednika Sveta Fundacije za šport, ki je tudi poslovodni organ fundacije so člani izvolili Aleša Remiha ter podpredsednico Barbara Kürner Čad.

Člani Sveta fundacije so:


na predlog Združenja občin Slovenije 1 član: Dejan Zavec,
na predlog Skupnosti občin Slovenije 1 član: mag. Katja Koren Miklavec,
na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport 14 članov, od tega 10 na predlog nacionalnih športnih zvez, 2 na predlog občinskih športnih zvez, 1 na predlog športnikov in 1 na predlog športnih trenerjev in drugih športnih strokovnjakov, in sicer:
 • Bojan Bučar,
 • Andrej Cevc,
 • Rok Drakšič,
 • mag. Lovrencij Galuf,
 • Fiona Johnson,
 • Miroslav Jurjavčič,
 • Gregor Krušič,
 • Barbara Kürner Čad,
 • Franc Očko,
 • Gregor Pečovnik,
 • Aleš Remih,
 • Matej Sitar,
 • Martin Steiner,
 • Daniel Videtič.

Vlada RS je imenovala 1 člana sveta fundacije:
na predlog ministrstva, pristojnega za finance, je bila imenovana: Nina Marin.