SI
Show menu

Svet fundacije

Dne 19. 12. 2012 se je konstituiral Svet fundacije v petem mandatu.

Za predsednico Sveta fundacije so člani izvolili mag. Katjo Koren Miklavec, ki je tudi poslovodni organ fundacije.

Skladno z 10. členom Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije je 16 članov sveta fundacije imenoval Državni zbor RS, in sicer s Sklepom o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, št. 412-05/12-8/12 z dne 14. 12. 2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 100/2012, enega člana sveta fundacije pa je imenovala Vlada RS.

Člani Sveta fundacije so:

Državni zbor RS je imenoval skupaj 16 članov sveta fundacije, in sicer so bili imenovani:

  • na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport 14 članov, od tega 10 na predlog nacionalnih športnih zvez, 2 na predlog občinskih športnih zvez, 1 na predlog športnikov in 1 na predlog športnih trenerjev in drugih športnih strokovnjakov, in sicer:

 

Vlada RS je imenovala 1 člana sveta fundacije, in sicer:

  • na predlog ministrstva, pristojnega za finance je bil imenovan: Tomo MALNARIČ