SI
Show menu

Obrazci za dopolnitev vloge

Obrazci za dopolnitev vloge na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024:

Obrazci za dopolnitev vloge na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2024: