SI
Show menu

Kako črpati sredstva

Izvajalci javnega razpisa fundacije so dolžni pred izplačilom sredstev izpolniti VSE POGOJE, navedene v pogodbi s fundacijo. Le-ti se razlikujejo glede na predmet pogodbe.

Izvajalce prosimo, da si preberejo navodila za koriščenje sredstev na posameznem področju in natančno izpolnijo predpisane obrazce, da bo izplačilo pogodbenih obveznosti potekalo tekoče.


Po koncu izvedenega programa izvajalci fundaciji posredujejo ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO, ki ga sestavljajo:


* KONČNO FINANČNO POROČILO (obvezno na predpisanem obrazcu za posamezno področje),

* KONČNO VSEBINSKO POROČILO (obrazec ni predpisan, vsebinsko pa mora biti natančno opisan izveden sofinanciran program, navedeni podizvajalci in strokovni delavci, ki so ga izvedli itd.),

* KONČNA POROČILA VSEH PODIZVAJALCEV (če je program izveden z podizvajalci),

* KOPIJE RAČUNOV UPRAVIČENIH STROŠKOV,

* POTRDILA O PLAČILU RAČUNOV (če to predvideva pogodba),

* DOKAZILA O OBVEŠČANJU JAVNOSTI, DA JE PROGRAM SOFINANCIRALA FUNDACIJA ZA ŠPORT,

* ostala dokazila po pogodbi.


V primeru, da zahtevek ni popoln in ne vsebuje vseh zgoraj predpisanih sestavin, zahtevek ne bo realiziran in izplačan!

Vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti, da je program sofinancirala Fundacija za šport in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport. Navodila, kako obveščati javnost, najdete TUKAJ.