SI
Show menu

Podlage za delovanje fundacije, zgodovina in njen razvoj

Nastanek fundacije je povezan s sprejetjem zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), ki opredeljuje novo razporejanje prihodkov, doseženih pri igrah na srečo. 

Razporeditev sredstev po starem zakonu o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/86) je prihodke Loterije Slovenije, zmanjšane za pokritje obveznosti in glede na delitveno razmerje okoli 50:50 med Loterijo Slovenijo in uporabniki (socialno humanitarne ter športne organizacije), razporejala za namene socialno humanitarnih dejavnosti in športnih dejavnosti. Socialno humanitarne dejavnosti so bile 100 % udeležene v prihodkih Hip loterije, Ekspresne loterije in Lota ter 70 % v igri 3x3, športne dejavnosti pa so bile 100 % udeležene v prihodkih športne napovedi in 30 % v igri 3x3. Sredstva znotraj socialno humanitarnih organizacij so se delila v razmerju: 90 % za invalidske dejavnosti in 10 % za druge organizacije. Sredstva je med organizacije razporejal organ Loterije Slovenije - Loterijski svet.

Nov zakon o igrah na srečo opredeljuje drugačno razdelitev sredstev (glej viri sredstev) med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami ter športnimi organizacijami. Za upravljanje s sredstvi iger na srečo ustanavlja dve fundaciji: fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (kratica: FIHO) ter fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (kratica: FŠO).

S sprejetjem odloka o ustanovitvi fundacije (Uradni list RS, št. 9/98), ki je nastal na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97), je fundacija dobila pravno veljavo za svoje delovanje. Dne 9.3.1998 je bila konstituitivna seja sveta fundacije. Od 10.4.1998 prihajajo sredstva iger na srečo, namenjenih financiranju športnih organizacij, neposredno na račun fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Sredstva fundacije se med uporabnike razdeljujejo od leta 1998.