SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju D1 in D2

Dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc (D1) in dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - programi reprezentanc (D2).

Izvajalci javnega razpisa fundacije na področju dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc (D1) in dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - programi reprezentanc (D2) so dolžni pred izplačilom sredstev:
  • dostaviti Fundaciji pisno izjavo, ki jo najdete na dnu te strani, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev, ki jih je Fundacija namenila Izvajalcu.

Druge obveznosti izvajalcev:
  • javno objavljanje, da je dejavnost sofinancirala Fundacija; Izvajalci, ki imajo spletno stran, lahko naredijo povezavo s svoje strani na stran fundacije,
  • najkasneje do 31. marca prihodnjega leta predložiti kratko vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa in zaključni račun za tekoče leto,
  • ob pozivu fundacije predložitev dokazil o realizaciji programa,
  • vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport. Navodila, kako obveščati javnost, najdete TUKAJ.