SI
Show menu

Novice

9. 8. 2023

Poziv izvajalcem programov s področja Gradnja športnih objektov (O)

Izvajalce programov s področja Gradnja športnih objektov (O), ki so ob poplavah v mesecu avgustu 2023 utrpeli škodo na objektih, ki so predmet sofinanciranja po že sklenjenih pogodbah iz JR 23, pozivamo, da Fundacijo o tem obvestijo.
Preberi več
6. 7. 2023

Podaljšanje roka za predložitev dokumentacije po pogodbah za programe D3

Zaradi časa letnih dopustov izvajalci programov s področja Šport za vse (D3), ki so dolžni Fundaciji za šport (FŠO) v 8 dneh od podpisa pogodbe v skladu s točko 2.3 Pogodbe o sofinanciranju športnih programov predložiti zahtevano dokumentacijo, lahko le to predložijo tudi po izteku 8 dni od podpisa pogodbe, vendar najkasneje do vključno srede 16. 08. 2023.
Preberi več
1. 6. 2023

FŠO s predčasnim izplačilom v pomoč nacionalnim panožnim športnim zvezam

Fundacija za šport (FŠO) je na dopisni seji Sveta fundacije dne 31. 5. 2023 sprejela sklepe, da se nacionalnim panožnim športnim zvezam predčasno izplača tretji obrok po pogodbah za programe s področja Tekmovalni šport (D1, D2)
Preberi več
25. 4. 2023

Fundacija za šport (FŠO) nasprotuje prodaji Športne loterije d.d. tuji korporaciji

Fundacija za šport (FŠO) nasprotuje prodaji Športne loterije d.d. tuji korporaciji
Preberi več
10. 1. 2023

Branko Zorman novi predsednik Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS

Branko Zorman novi predsednik Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS
Preberi več
1. 12. 2022

Športne organizacije zaprosile za več kot 65 milijonov evrov sredstev, FŠO ima na voljo le 11 milijonov

Fundacija za šport (FŠO) tudi v letu 2023 ostaja eden najpomembnejših stebrov financiranja slovenskega športa. Zanj bo namenila 11 milijonov, kar znaša 10 odstotkov več kot v letošnjem letu. Športne organizacije so sicer skozi razpisa zaprosile za več kot 65,6 milijona evrov sredstev.
Preberi več
19. 10. 2022

FŠO z milijonom finančnih sredstev več za slovenski šport

Fundacija za šport (FŠO) bo v petek objavila dva javna razpisa, in sicer za sofinanciranje športnih programov ter gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi. Tokrat bo na voljo 11 milijonov evrov, kar je milijon evrov več kot v lanskoletnem javnem razpisu.
Preberi več
21. 4. 2022

FŠO panožnim športnim zvezam že nakazal več kot milijon evrov

Fundacija za šport (FŠO) je na seji Sveta fundacije v preteklem tednu razdelila del sredstev, ki so bila na voljo z javnim razpisom za leto 2022. Za slovenski šport je bilo v slednjem na voljo 10 milijonov evrov.
Preberi več
24. 1. 2022

FŠO prejela za skoraj 34 milijonov prošenj športnih organizacij, na voljo le 10 milijonov

Fundacija za šport (FŠO) bo v letu 2022 za slovenski šport namenila 10 milijonov evrov, kar znaša okrog pet odstotkov več kot v preteklem letu. Športne organizacije so sicer v razpisnem roku zaprosile za kar 33,9 milijonov evrov sredstev. Prva sredstva bo FŠO razdelila za tekmovalni šport, in sicer v mesecu februarju.
Preberi več
27. 10. 2021

Tudi v letu 2022 več sredstev za slovenski šport

Fundacija za šport (FŠO) bo ta petek objavila dva javna razpisa, in sicer za sofinanciranje športnih programov ter gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi. Tokrat bo na voljo 10 milijonov evrov, kar je pol milijona evrov več kot v lanskoletnem javnem razpisu.
Preberi več