SI
Show menu

Iztok ČOP

Kdo je Iztok Čop v športu? Naštejte tudi vaše športne dosežke.
• 24 let državni reprezentant v veslanju
• 4 medalje z OI
• 12 medalj s svetovnih prvenstev
• 8 let član Komisije športnikov, Odbora za vrhunski šport in Izvršnega odbora pri OKS-ZŠZ

Pri športu se dogajajo nezgode… Če ste se pri športu kdaj poškodovali, za kakšne poškodbe je šlo?
Celotna športna kariera je minila brez poškodb.

Kdo je Iztok Čop v poslovnem svetu?
Lastnik podjetja, ki se ukvarja predvsem s prodajo veslaške športne opreme. Utiram sistematično vključevanje izkušenj, pridobljenih skozi športno kariero v poslovnem segmentu veslaškega športa.

Kaj za vas pomeni imenovanje za člana v Svet FŠO?
Prispevek športnika ter poznavalca vrhunskega športa pri najučinkovitejši in najpravičnejši delitvi sredstev.

Kaj, po vašem mnenju, pomeni obstoj FŠO za slovenski šport ?
FŠO predstavlja nepogrešljiv steber financiranja slovenskega športa. S sofinanciranjem programov športa v začetku leta pogosto omogoča nemoteno izvajanje trenažnih programov sloveskega športa