SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju D5-A, D5-RR in D5-IKT

Programi s področja statusnih pravic športnikov, trenerjev, in strokovne podpore programom  (D5-A)

                      D5-A-1   Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike                      
                      D5-A-2  Nadstandardno zdravstveno zavarovanje športnikov                      
                      D5-A-3  Spremljanje pripravljenosti športnikov                      
                      D5-A-5  Nabava in razvoj opreme za diagnostiko v športu

Programi s področja statusnih pravic športnikov, trenerjev, in strokovne podpore programom  (D5-RR)

                      D5-RR-1   Znanstveno-raziskovalni projekti v športu                    
                      D5-RR-2  Drugi razvojni projekti v športu 

Programi s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju športa (D5-IKT)

                      D5-IKT  Informacijsko-komunikacijska tehnologija


Po koncu izvedenega programa izvajalci fundaciji posredujejo ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO (obvezno na predpisanem obrazcu - glej spodaj), ki mu priložijo:


  • KONČNO FINANČNO POROČILO (obvezno na predpisanem obrazcu - glej spodaj),

  • KONČNO VSEBINSKO POROČILO (vključen v obrazec Končno poročilo - D4, vsebinsko mora biti natančno opisan izveden sofinanciran program, urniki, navedeni podizvajalci in strokovni delavci, ki so ga izvedli itd.),

  • KOPIJE RAČUNOV UPRAVIČENIH STROŠKOV,

  • POTRDILA O PLAČILU RAČUNOV (velja zgolj za nabavo opredmetene opreme v sklopu Nabava opreme za diagnostiko in sklopu Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa),

  • DOKAZILA O OBVEŠČANJU JAVNOSTI, DA JE PROGRAM SOFINANCIRALA FUNDACIJA ZA ŠPORT,

  • Izjava o DDV (v skladu s pogodbo v primeru uveljavljanja DDV kot upravičenega stroška),

  • ostala dokazila po pogodbi,


in to najkasneje do 31.12. tekočega leta, sicer jim sredstva ne pripadajo.

Vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport. Navodila, kako obveščati javnost, najdete TUKAJ.
Fundacija bo sredstva izplačala na podlagi višine priloženih dokazil o realizaciji.

Primer:
Če ima izvajalec odobrena sredstva v višini 2.000,00 €, v točki 2.1. pogodbe s fundacijo pa navedeno, da delež fundacije ne sme presegati 75% sofinanciranega projekta, mora izvajalec po zaključenem programu predložiti fundaciji najmanj za 2.667,00 € računov (upravičeni stroški) za sofinancirani program, da mu fundacija nakaže predvideni pogodbeni znesek. V kolikor izvajalec priloži dokazila v nižji vrednosti, mu fundacija od priloženih dokazil nakaže sredstva skladno z določenim odstotkom v pogodbi.